Last February Weekend – with Love

Last February Weekend – with Love

Chello everyone, I hope you have enjoyed a nice Monday – and most importantly, that you quickly escaped:) I want to go back to my weekend; I had so many new experiences! On Friday, my boyfriend, Moni, her boyfriend, and I had absolutely great adventure in Lost Rooms. By the name it already sounds weird, but it’s a fun attraction, where you are locked in a room and within 60 minutes you have to complete a special assignment. They have a variety of themed attractions, such as murder investigation – the guests are detectives who have to solve a murder at the Hotel Le Marais, or theft at the museum – the goal is to escape from the police and steal the most precious exhibit. We did the black room that we managed to escape in the time limit. This task proceeded quite funnily and excitingly, we divided into two groups, one went into the black room (in total dark) and the second group went into a tiny navigation room. The task of the game was to solve puzzles and navigate the other group that was unable to see for one hour (creepy)! I can’t reveal more, but we did it [yaaay], we were strong and brave! [haha]


Ahoj všichni, doufám, že jste si pondělí hezky užili – a hlavně, že vám to rychle uteklo:) Nejraději bych si víkend zopakovala, měla jsem tolik nových zážitků! V pátek jsem s přítelem, Moni a jejím přítelem, měli úplně vele-dobrodružství v Lost Rooms. Už podle jména to zní divně, ale je to taková atrakce, kde jste zavření v pokoji a do 60 minut musíte dokončit speciální zadání. Mají tam různé tematické atrakce, jako vražda v pokoji – úkolem je vyřešit vraždu v hotelu Le Marais, nebo krádež v muzeu – cílem hry je utéct a ukrást nejcennější exponát). My jsme absolvovali černý pokoj, který jsme nakonec stihli po nápovědě opustit v časovém limitu (mohli jsme použít 3 nápovědy). Tahle atrakce probíhala docela vtipně a hlavně napínavě, rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna šla do černého pokoje (skutečně temnota jak v pytli) a druhá do malinké navigační místnosti. Úkolem hry bylo vyřešit hádanky a navigovat druhou skupinu, která hodinu nic neviděla, abychom se všichni dostali ven. Samozřejmě nemůžu víc prozradit, ale my jsme to dokázali [yaaay], byli jsme silní!

We also went to the cinema to see The Boyhorror! Quite an interesting idea, but the end was a little bit disappointing, but I cannot reveal anything! So, if you have the time, definitely buy popcorn (it helps me when I’m scared), take a diaper or other necessities like talisman and gooo (we bought tickets for the last row, so we have a nice overview of what is happening around us – yeah, we are chickens). The main role is played by Maggie (Lauren Cohan) from the television series The Walking Dead! If you don’t know it, I recommend! It’s about zombie apocalypse, so creepy drama, about survival, and many, many disgusting scenes. However, it is actually quite informative if (quickly knock on wood) something like this happens, I know how to fight zombies [yaaay]. It runs for quite a bit, I think it is available on Prima Cool, but I’m not sure which season – there is quite a lot! Oh, and we also started watching Fear The Walking Dead this weekend, a new television series! It’s a spin-off series of The Walking Dead, so there comes more zombie stuff [muahaha]! So far I’ve seen two episodes – I’m looking forward to the next! When I think of it, this weekend was actually pretty terrifyingly tuned!:)


Pak jsme šli do kina na The Boyhorror! Docela zajímavý nápad, ovšem konec trošku zklamání, ale nemůžu nic prozradit! Takže, jestli máte čas, určitě kupte popcorn (mě to při strachu pomáhá), nasaďte plenu a vyrazte (my jsme si koupili lístky do poslední řady, ať máme pěkně přehled co se kolem nás děje – no jó, jsme strašpytlíčci). Hlavní roli hraje Maggie (Lauren Cohan) z televizního seriálu Živí mrtví (The Walking Dead)! Jestli ho neznáte, doporučuju!, je to o zombijské apokalypse, takže trhák, drama, přežívaní, a hodně, hodně nechutných scén. Ovšem je to vlastně docela poučné, kdyby (rychle zaklepat na dřevo) se něco takového stalo, vím, jak bojovat se zombíky [yaaay]. Už to běží docela dlouho, myslím že to dávají na Prima Cool, ale nejsem si jistá jakou sezónu – už jich je docela hodně! A o víkendu jsme začali koukat na Živí mrtví – Počátek Konce, nový televizní seriál. Je to spin-off seriálu Živí mrtví, takže taky jde o zombíky [muahaha]. Zatím jsem viděla dva díly – už se těším na další! Když na to tak myslím, tenhle víkend byl vlastně pěkně strašidelně naladěný!:)

Apart from watching frightening movies, my boyfriend and I found a great restaurant, Hanabi Sushi House, in my opinion the best sushi in Prague! Luckily we were there on the weekend, before the snow hit (I have no idea what it meant today), otherwise we’d probably have to get there on skis! It’s not like it has been the warmest in Prague, but I’ve hid my snow boots back in the closet. This morning, Moni, mom and I had to go to the dentist, so I pulled my Moncler gloves and hat – (they have a shop in Pařížská) and Uggies, to be ready to face the snow! Well, I hope you had a great weekend too, and goodnight from Prague!


Kromě sledovaní strašlivých filmů, jsme s přítelem objevili skvělou restauraci, Hanabi Sushi House, podle mě nejlepší sušiPraze! Naštěstí jsme tam byli o víkendu, před sněhovou nadílkou (nevím, co to dneska znamenalo), jinak bychom tam museli nejspíš dojet na běžkách! Ne, že by bylo v Praze zrovna nejtepleji, ale už jsem sněhule uklidila do skříně [haha]. Ráno jsem musela s Moni a Mamínkou k zubaři, takže jsem vytáhla rukavice a čepici – Moncler (mají obchod v Pařížský) a Uggies, ať jsem pořádně připravená!:) Doufám že jste si víkend užili, a dobrou noc!

Napsat komentář