February Look – Mom Daughter Day

February Look – Mom Daughter Day

Heya after a long time:) I neglected my blog again, but here comes Saturday, so I just went for it! Oh and by the way, I hope you had a nice Valentine’s Day! This post is from last weekend, mom and I rushed to the city [yaaay] – we checked couple of shops and I got a beautiful gift, Louis Vuitton sneakers, for completing my master’s dissertation!:) During our shopping spree we had to refuel ourselves with coffee (and of course yummy cake) at Bakeshop, and for lunch we ate at Kolkovna – now it sounds like we are big eaters:) Well, of course we walked it out – let’s quickly lose it – through a walk to Old Town Square, then to Příkopy and back to Pařížská. Because the sun already quite smiled at us here in Prague [yaaay], I took my sunglasses. I really enjoy wearing my red ones, but more often wear blue – also Ray Bans but with my optic prescription (which is why you can see me wearing them on almost every photo from the summer – I need to see!) I never dared for contact lenses – and I do not mind glasses, I’m quite happy with them, and I think they even suit me? [haha]


Ahoj po dlouhé době:) Zase jsem blog zanedbala, ale už máme Sobotu, a tak jsem se na to vrhla! Jo a mimochodem, doufám že jste měli pěkného Valentýna! Minulý víkend jsem s Mamínkou vyrazila do města [yaaay] – skočily jsme do pár obchůdků a dostala jsem krásný dárek, Louis Vuitton botičky, za dokončení diplomky!:) Během nákupní horečky jsme si musely doplnit energii kafíčkem (a samozřejmě dortíkem) v Bakeshopu, odpoledne jsme se občerstvily v Kolkovně – to zní jako by jsme byly velcí jedlíci:) No, ale všechno jsme samozřejmě hnedka vychodily procházkou – ať to rychle shodíme – takže Staromák, Příkopy a zpátky do Pařížské. Protože se už docela usmálo sluníčko [yaaay], vytáhla jsem slunečný brýle. Červené mám hrozně ráda, ale častěji nosím modré – taky Raybanky, ale s dioptriemi (proto je nosím snad na každé fotce z léta – ať vidím!) Nikdy jsem se neodvážila na kontaktní čočky – brýle mi stejně nevadí, mám je docela ráda a myslím, že mi docela sluší? [haha]

Bracelets are made by me – Mokama.

Although the sun was shining – it was quite freezing (the sun is very deceiving!), So I wrapped myself in a red scarf from Alexander McQueen. I know, Halloween is a long way ahead, but somehow I am obsessed with skull designs [haha]! (I am not Emo, nor have anything against it, on the contrary, I actually like it!). I also wore jeans (which is unusual, because I wear leggings like 24/7, but in the cold…!) As a child, I wore jeans all the time, but then I got used to tracksuits, mainly Juicy Couture and leggings, and since then, I find jeans uncomfortable. In order for me to not suffer, and avoid freezing to death, I bought jeggings [yaaay] strategic compromise (me being sneaky)! I bought those pale gray ones a long time ago, in LA, Abercrombie & Fitch, but I’ve seen similar stretch jeans in H&M or Zara! When I look at the pictures now, I was from head to toe (tank top and sweater which you can not see, because I was bundled in clothes) dressed in Abercrombie & Fitch (I’m doing them advertising in Prague) – they should open a shop in Prague:) But otherwise, we also went to see the beautiful florist, Metamorphosis, but we were just poking around – window shopping [haha] since we recently purchased tons of floral supplies at Chládek. Well, I hope you will enjoy the photos – taken by mom (she’s super handy)!:)


I když svítilo sluníčko – byla docela kosa, (hodně klame!), tak jsem se zabalila do červené šály Alexander McQueen, – jsem lebkoun [haha]! Vím že není Halloween, ale nějak mě chytly vzory s lebkami (nejsem Emo, a ani nic proti tomu nemám, naopak se mi to líbí!). Taky jsem si vzala džíny (což je velký nezvyk, protože nejčastěji nosím legíny, ale v takové zimě…!) Jako malá jsem džíny nosila snad pořád, ale pak jsem si zvykla na tepláky, hlavně Juicy, a legíny, a od té doby mi džíny přijdou nepohodlné, takže abych netrpěla, koupila jsem si legíno-džíny [yaaay], strategický kompromis:) Tyhle světle šedé jsem si koupila už dávno, v LA, v Abercrombie Fitch, ale podobné strečové džíny jsem už viděla i v H&M, nebo v Zaře! Když se na fotky vlastně koukám, tak jsem byla od hlavy až k patě (nátělníček a svetřík teda nejde vidět, protože jsem zachumlaná) z Abercrombie Fitch (jó, dělám jim v Praze reklamu) – měli by v Praze otevřít obchůdek:) Ale jinak, taky jsme se zašli podívat do krásného květinářství, Metamorphosis, ale jenom jsme okukovaly (nedávno jsme nakoupily květinové zásoby u Chládka). Doufám že se vám fotky budou líbit, fotila Mamínka (moooc šikovná)!:)

13 thoughts on “February Look – Mom Daughter Day

Napsat komentář