In Need of Vitamin Sea – Hawaii (Maui)

Hi everyone!:) Aloha, as is well known, and here in Hawaii with waving hand (pinky and thumb up) a little bit like when you are indicating to your buddy – lets party? [haha]! Despite the fact that it’s “winterseason, the thermometer shows 27 degrees, the sun is warm, sometimes hiding behind a cloud from which it occasional rains, and the resort is less crowded than during summer or winter break. Actually, it’s also better than the sweltering summer heat. The sea is refreshing, so in addition to rolling around and gym, we are nailed to the sunbathing chair on the beach:) In addition, right now is the time of whales, we get to see them from the balcony and the beach, hanging out in groups, in far horizon jumping over the surface. They do it when the sea is calm as a pond, even when it’s wavy like yesterday – perhaps the biggest and roughest water we’ve ever seen – and we have been to Hawaii for the twelfth time! We have discovered almost everything, on all of the islands, so we spent most of the time by the ocean [yaaay]. Big waves attract surfers, tourists and locals who really know how to kick it off on their boards, doing amazing tricks! It’s definitely something to watch!


Ahoj všichni!:) Aloha, jak známo, tak se tady na Havaji zdraví, a k tomu mávání rukou (malíčkem a palcem nahoru), tak trochu jako když u nás signalizujete na kámoše – zapaříme? [haha]! I přes to, že tu je “zimní” roční období, teploměr ukazuje 27 stupňů, sluníčko hřeje, i když ho občas zakryje mráček z nějž sem tam chvilku poprší. Vlastně je to lepší než úmorné letní vedro. Moře je osvěžující, takže kromě válení a fitka jsme na pláži jak přibití:) Navíc teď je doba velryb, vidíme je z balkónu i z pláže, jak se tu ve skupinách prohánějí na obzoru a vyskakují nad hladinu. Dělají to když je moře klidně jako rybník, i když jsou velké vlny, jako včera – asi největší co jsme tu kdy viděli – a to jsme na Havaji už po dvanácté! Na všech ostrovech jsme už všechno skrz naskrz prošmejdili, takže většinu času trávíme u moře! Velké vlny přilákaly surfaře, turisty i místní, kteří to tu fakt rozjížděli a na těch svých prknech dělali úžasný triky!

During the afternoon, we usually spark the day with a walk until the almost neighboring resort of Kihei. It’s quite a long way, but on the beach (if you still want to continue further – over the rocks and gravel) – definitely recommend it:)! You can also choose to go the other way, from Andaz to the left, passing Marriott, Four Seasons, and other rental villas, but you go across the lawn and hotel paths – the beach at Andaz, from the left side ends with volcanic rocks! But this is for us, Andazresidents” great because the beach is not so crowded:)


Odpoledne si občas zpříjemníme procházkou až skoro do sousedního letoviska Kihei. Je to docela štreka, ale po pláži (jestli chcete ještě dal – po kamínkách a stěrku) – určitě doporučuju:)! Z Andazu se taky můžete vydat na druhou stranu, doleva, přes areál sousedního Marriottu až k hotelu Four Seasons, ale to jdete po trávníku a hotelových cestičkách, protože pláž u Andazu z levé strany končí sopečnými kameny! To je ale pro nás, “obyvateleAndazu skvělé, protože tu není tak narváno, jako na pláži hned vedle, pro hosty Marriottu a vedlejšího resortu!:)

In addition to swimming and beautiful walks, you can rent snorkel, fins, smaller board, kayak and do paddle boarding! Whenever I used to see someone on it, it seemed so boring; I mean could one see on it? But no no, it’s so fun, and trust me, hard work! Especially in waves, when you fall, before you scramble back “on board“, balance the position, guess what, you are back down! Well, I tried it for the first time, so next time it will surely be better! Now, lets try surfing? Or should I stay with collecting stones and shells…Ahh, unfortunately there are non-on the beach, only in water, and also quite large rocks, from the local volcano long time ago! Although it’s only here and there, if you swim without goggles you wont notice them, so I have almost lost my leg couple of times, I’m still curious how do I have 10 fingers! Well, the sea is not rocky, conversely, the bottom has completely smooth surface but you still find sticking and unwelcoming rocks:) So, if you ever go here, watch out for them!


Kromě koupání a procházek si tu můžete půjčit šnorchl, ploutve, menší prkno, kajak a takové to prkno, jak na něm stojíte, a pádlujete “paddle boarding”! Kdykoli jsem na tom někoho viděla, vždycky mi to přišlo jako hrozná nuda, co na tom může člověk vidět? Ale náhodou, je to sranda a věřte, i dřina! Hlavně při vlnách, jednou spadnete, a než se vyškrábete zpátky “na palubu“, vybalancujete postoj, jste kolikrát zase zpátky dole:D No, zkoušela jsem to poprvé, takže příště to bude určitě lepší! Ted abych se vrhla na serfovaní:D nebo mám radši zůstat u sbírání kamínků a mušliček? Ahh, žádné tu bohužel nejsou, to jenom v moři, zato docela velký šutry, jak je sem před dávnými časy vyvrhla zdejší sopka! I když jsou jen sem tam, už jsem si o ně párkrát málem ukopla nohu, nechápu že na nich mám ještě všech 10 prstů! Moře není kamenité, naopak, dno má úplně hladký píseček ale sem tam přece jen čouhá ze dna nevítanej šutr:) Takže, jestli sem někdy vyrazíte, bacha na ně!

Napsat komentář