Skagway and Juneau [5+6 stop Alaska]

Ahoj lidi:) Hlásí se opět turistka (říkejte mi Marco Polo!) Dneska se mrkneme do Skagway a hlavního města Aljašky Juneau. Obě zastávky na naší plavbě spojím dohromady, protože nám tam nastal problém s programem, a tak nemám dost obrázků:( Že by to bylo znamení, že tam musíme jet znovu?!:) Nejdřív vám povím o zastávce ve Skagway, nádherném městečku uprostřed hor, a pak se přeneseme do hlavního města, Juneau, kde jsme si zkusili pěknej adrenalin – plavbu na raftu [yaaay]


Hello people:) Your tourist is reporting back (call me Marco Polo!) Today we will look at Skagway and the capital of Alaska – Juneau. I decided to write about both stops from our voyage together because we encountered a problem with our program, so I don’t have enough photos:( That’s a sign that we have to visit Alaska again?!:) First, I will tell you about Skagway, a beautiful town surrounded by mountains, and then we will move to the capital, Juneau, where we tried some adrenaline – a rafting trip [yaaay]

Asi nekrásnější zastávka z celé cesty po Aljašce byla ve Skagway, městě „cowboys“, které vypadá jako z westernového filmu. Dřevěné domečky s dlouhou promenádou lákající k procházce, a nadto jsme měli i krásný výhled na naši loď zakotvenou v nedalekém přístavu (vedle těch prťavejch domečků vypadala větší, než celý městečko. Z přístavu je to do centra pěšky slabá čvrthodinka, kolem obchůdků se suvenýry a hospůdek. Všechno je ale stylové (žádné “čepičárny” jako v Praze), takže to tu vypadá jako v seriálu Westworld nebo ve filmu s Clintem Eastwoodem.


Probably the most beautiful town from our trip in Alaska –Skagway, a “cowboys” looking town, which looks like from a western movie. Wooden houses with long promenade that’s calls for a nice walk, and, moreover, we had a beautiful view on our ship moored in a nearby port (in addition to those tiny houses, it looked bigger than the whole town:) It was a 15 minute from the port to the city’s main promenade, walking by souvenir shops and pubs. Everything is stylish so it looks like you are in Westworld TV series, or in a movie with Clint Eastwood.

No a teď ta hlavní věc – co se nám vlastně stalo a proč nemám dost fotek. V Skagway jsme si objednali nádherný výlet, projížďku vlakem krásnou krajinou, přes dřevěné mosty a skrz tunely, skalami, až do Kanady, kde jsme se měli otočit a jet zpátky. ALE! Asi po půlhodině od začátku naší cesty se vlak najednou zastavil a my asi hodinu stáli. Nikdo nevěděl, co se děje a kdy se konečně rozjedeme. Párkrát nás vnitřním vlakovým rozhlasem informovali, že se něco porouchalo a musíme počkat na opravu. Ještě jsme tomu dávali nějakou naději, ale v duchu tušili, že se asi nikam nehneme, PROTOŽE jsme přesně ze stejného výletu a stejného vlaku před pár lety museli vystoupit taky! Byl to tedy jiný případ, vlakem jsme se dostali až na hranice Kanady, ale zrovna v ten den pro občany České republiky zavedli do Kanady víza… Takže vlak zastavil a pozór, pozór, hlášení!: „Prosíme všechny cestující z Mexika a České republiky, ať opustí vlak!” No my se cítili jako nějací ilegální imigranti, když nás takhle vyhazují, a hlavně ta smůla, že zrovna dneska zavedli ty zatracený víza.


Well, now the main thing – what happened to us and why I don’t have enough photos. So, in Skagway we ordered a wonderful trip, a train ride through beautiful countryside, through wooden bridges and tunnels, rocks, to Canada, where we were supposed to turn and go back. BUT! About half an hour into our journey, the train suddenly stopped and we stood for about an hour. Nobody knew what was happening and when will we continue our journey. We were told several times, by internal train radio that something had broken down and we have to wait for it to be repaired. We still had some hope, but we knew that we were not going anywhere, because we had a similar experience on the same trip and the same train few years ago! It was a different case, we got by the train to the border of Canada, but not passed it – since that day they just announced that the citizens of the Czech Republic need visa to Canada. So, the train stopped and a broadcast started “attention, attention, important message: we ask all passengers from Mexico and the Czech the Republic, to exit the train!” Well, we felt like some illegal immigrants throwing us off the train like that, and especially the luck that they had just introduced the damn visas today.

Přesadili nás tehdy do jiného vyhlídkového vlaku, který ten kousek přes hranice do Kanady nejel, takže výlet jsme nakonec měli, a taky pěknej! (Víza jsme si o pár dní později vyřídili na Kanadským konzulátu v NY a do Kanady stejně jeli, pokračovali jsme totiž na cestě kolem světa z NY lodí přes Kanadu, Grónsko, Island a Norsko do Londýna.) Tentokrát to ale dopadlo ještě hůř… Po takové zkušenosti a smůle jsme tušili, že tenhle vlak je prostě začarovanej a my se s ním zase nikam nedostaneme! Chápete, že nás z něj před osmi lety vyhodili – a teď zase!? A tentokrát žádnej náhradní výlet, prostě jsme se vrátili na loď a byli rádi, že nemusíme náš vagón tlačit zpátky na nádraží. Jestli se do Skagway někdy podíváte a vlakem úspěšně dojedete celý výlet, napište mi, protože tomu ani nevěřím! [haha].


They put us on a different sightseeing train that didn’t go to Canada – it was still a nice trip:) We have handled our Canadian visa at the consulate in New York since we continued our journey around the world from New York by boat across Canada, Greenland, Iceland and Norway to London. But this time it turned out even worse … After such an experience, and luck, we suspected that this train is haunted and we are not going anywhere! You understand that this happened eight years ago – and now again !? And this time, there was no substitute trip, we just got back on the boat and were glad that we didn’t have to push the train back to the station ourselves:) If you ever go to Skagway on the same train and successfully complete the entire trip, write me, because I don’t believe it can happen! [haha].

Ale zpátky do porouchanýho vlaku. Po hodině čekání pro nás přijela nová lokomotiva, která celou tu naši výpravu bezpečně dotáhla zpátky do stanice. Na lodi nám samozřejmě vrátili plnou cenu a my si šli projít městečko. Škoda že jsme toho neviděli víc, ale nedá se nic dělat, aspoň že se nám nic nestalo a ve zdraví se vrátili do našeho přechodného domova – na loď.


But back to our broken train. After an hour of waiting, a new locomotive arrived for us, bringing us safely back to our station. When we got on the boat, we got our money back and went through the town. It’s a shame we didn’t see more of it, but there’s nothing to be done about it, at least we didn’t get hurt, and returned to our temporary home – on the ship safely.

Na druhý den jsme se fakt těšili, nikdy jsme totiž na raftu nebyli, takže jsme nevěděli, co očekávat! Před lodí na nás už čekal autobus, který nás hodil do kempu k řece, kde nám dali rychlé poučení, nafasovali jsme holinky, gumové kalhoty na kšandy, vestu, a pak už jsme jen čekali na přidělení raftu. Mohli jsme si vybrat ze dvou možností, buď pádlování s instruktorem, nebo pohodová vyhlídková jízda pro lenochy [haha], né – spíš pro fotografy. My jsme si vybrali tu aktivnější, pádlování na dost divoký řece. Do raftu nás nalezlo asi tucet, s instruktorem, kterej nám dával během plavby pokyny. Já, strašpytel, jsem si sedla doprostřed, takže jsem pádlovat nemusela, zato jsem všechno dokumentovala – na mobil, GoPro a ještě Jirkovu kameru – a měla jsem co dělat abych to všechno uhlídala.


The next day was exciting! We went rafting, and since we have never done it before, we didn’t know what to expect! Once we left the ship, we got onto the bus that was already waiting for us, and drove into the camp near the river. They gave us quick instructions, boots, rubber trousers, vest, and some more details about our tour. We could choose from two options, either paddling on our own with the help of instructor, or leisurely sightseeing trip for the lazy ones [haha], not – for photographers. We chose the active, paddling one, on a pretty wild river. It was about a dozen of us, with an instructor who was giving us guidance during the voyage. I, the scared chicken, sat in the middle, so I didn’t have to paddle, but I had to take care of the documentation – on phones, GoPro and Jirka’s camera – and it was a hassle to keep it all safe and sound.

Raft byl skvělý zážitek. Pluli jsme napřed v klídku kolem velkého ledovce, pak dlouhými a pěkně divokými zpěněnými peřejemi k obydlené části řeky, a nakonec kolem nádherných lesů, kde jsme viděli několik fakt velkejch orlů jak v tichu prolétali nad stromy. Kolem popadaných kmenů jsme nakonec dopluli do naší stanice. Byl to skvělej zážitek, 2 a půl hodiny pohodičky, prostřídané děsem v peřejích, chvíli pěknej hukot a pak zase jen zvuk šplouchající vody a šumění větví uprostřed krásné přírody. I když jsem se raftu nejdřív docela bála, protože mám k divoké vodě určitý respekt (i když v moři se klidně potápím), klidně bych jela znova – a i z menšího kopečku [haha]. Musím si najít čas na sestříhání videa, které jsem denně natáčela na GoPro – docela se těším na záběry z raftu, kde jsme se chvílema strachem docela vyřvali [haha].


The raft was a great experience. We sailed ahead in the calm, around a large iceberg, then down long and pretty wild frothy rapids of the inhabited part of the river, and finally around beautiful forests, where we saw some really big eagles flying above the trees in silence. Around sunk trunks we finally got to our station. It was a great experience, 2 and a half hours of beauty, intermingled with terror in the rapids, while nice hum and then again only the sound of lapping water and rustling branches surrounded by nature. Even though I was quite afraid of the raft, because I have a certain respect for the wild water (though I dive safely in the sea), I would go again – even from smaller hill [haha]. I have to find the time to edit my video that I shot every day on my GoPro – I’m looking forward to see the footage from the raft – some screams…and screams [haha].

A to by bylo pro dnešek všechno:) Zase příště! Tentokrát ze čtyřkolek v Ketchikanu.


And that would be all for today:) Next time again! This time with ATVs in Ketchikan.

One thought on “Skagway and Juneau [5+6 stop Alaska]

  1. Ahoj Kao, moc se mi líbí tvé fotky a blog. Můžu se zeptat, kde na to všechno cestování bereš peníze? Jen by mě zajímalo, jestli na to stačí blok nebo čím jiným se živíš že si můžeš dovolit tak moc cestovat. Děkuju za odpověď.

Napsat komentář