Run Forrest! Run! All About Bubba Gump Restaurant

Hello everyone! So last time I mentioned our trip to Lahaina, where we mainly go because of Bubba Gump:) It is thematic restaurant, in the spirit of the movie Forrest Gump, and is called by Forrest’s buddy, Bubba who was his classmate and then buddy in Vietnam, where he died:( He told him about catching shrimp and Forrest then because of it became rich. But anyways, I’m sure you saw it, so you know what it’s about it, and if not, go watch it ASAP [haha]. It’s clear that the restaurant therefore specializes in shrimps and all kinds of seafood. The interior is very casual, as if deliberately slightly shabby, like the fish restaurant somewhere in the South. The outside front of the restaurant has a bench with a box of chocolates where Forrest (in the movie), tells his story, with giant white sneakers (you can tuck your feet in them), and be photographed [yaaay]. From the very entrance, you can see movie props and photographs, old car brand and in fact everything possible, that is associated with the film. Usually there are several TV’s broadcasting the movie, or just the best scenes from the film [yaaay]. All this is then also in the entire restaurant, so it really creates a perfect southern atmosphere. Really, a great idea!


Ahoj všichni! Minule jsem se zmínila o našem výletu do Lahainy, kam jsme jeli hlavně kvůli restauraci Bubba Gump:) Je tematická, v duchu filmu Forrest Gump, a jmenuje se podle Forrestova kamaráda Bubby, který se ním byl ve škole a pak ve Vietnamu, kde padl. Vyprávěl mu o lovu krevet a Forrest pak díky tomu zbohatl. Ale co bych vám povídala, určitě jste film viděli, takže víte, o čem je řeč – jestli ne, ihned zkouknout! Z toho je jasné, že se tu specializují na krevety a mořské plody. Interiér je silně ležérní, schválně jakoby mírně ošuntělý, jako v rybářské restauraci někde na jihu USA. Před vchodem stojí lavička, na které Forrest ve filmu vypráví svůj příběh, na ní bonboniéra a před ní jeho obří tenisky, do těch si můžete zastrčit nohy a na lavičce se vyfotografovat. Už od vchodu jsou všude filmové fotografie a rekvizity, staré automobilové značky a vlastně všechno možné, co je s filmem spojené. Většinou jsou tu i televize na kterých vysílají nejlepší scény z filmu [yaaay]. Tohle všechno je pak i v celé restauraci a k jídlu to vytváří bezvadnou jižanskou atmosféru. Fakt, super nápad.

Bubba Gump restaurants are widespread throughout the US, and in every city that we have visited, and where it has a branch, we always went to eat [yaaay]. From New York, in midtown Manhattan located on Times Square next to the Marriott Marquis, to Miami and Orlando, from Los Angeles, located by the amusement park Universal Studios, to Honolulu and Lahaina. Every restaurant is a little different, but it’s always very airy, usually designed into to have an open area. The one in Lahaina is on the seashore, actually rather on stilts, so if you are seated by the window, you can watch huge turtles and sea lions (or whatever it was), as they lay on the huge planks that support the structure.


Bubba Gump jsou řetězec rozšířený po celých USA, a v každém městě, kam jsme se podívali a kde má pobočku, jsme do ní vždycky zašli. Od New Yorku, kde je v centru Manhattanu na Times Square vedle hotelu Marriott Marquis, po Miami a Orlando, od Los Angeles, kde je v zábavním parku Universal, po Honolulu a Lahainu, kde právě jsme. Každá ta restaurace je trochu jiná, ale vždycky velmi vzdušná, a když to jde, otevřená do okolí. Ta v Lahaině je na břehu moře, vlastně spíše na kůlech nad ním, a z okna tu můžete pozorovat veliké želvy a lvouny (nebo co to je za zvířata), jak se rozvalují na trámech podpírajících konstrukci.

When it comes to the cost range, I would say medium, with impeccable food, so no wonder it’s usually pretty crowded. However, in America, visits to restaurants are totally different than back in Prague. People usually don’t go to dine and sit all night, rather just eat, pay and go. The waiters quite often rotate around you (hoping for a tip), but when you finish eating, they just put the bill on your table (even if you don’t ask for it), waiting for you to pay. The bill is usually already printed his pocket from the moment you ordered, and if you want to add on some drinks or dessert, they just toss it and print a new one. Since it’s common to dine here very quickly (I don’t necessarily mean quickly by showing in food, ready to bounce, but not like back home, which can normally take 3 hours – dinners are associated to ‘bonding time’ and chatting), you don’t have to wait long lines. Interest in restaurants in America is usually quite large, so sometimes they give you a little box that buzzes when your assigned table frees up (sometimes they text you as well). It’s also common that in some restaurants, they don’t take reservations, so you just have to be lucky! Before we head to any restaurant, we always find their number on Yelp and call in advance because it’s more of us, so we want to make sure:)


Cenově jde o podnik střední kategorie, s bezvadným jídlem, a tak není divu, že je všude obvykle dost plno. Ovšem v Americe jsou ohledně návštěvy restaurací naprosto jiné zvyky než u nás. Lidi sem většinou nechodí posedět na celý večer, prostě se najedí, zaplatí a jdou. Číšník se kolem vás dost točí (jde mu o spropitné), ale když dojíte a už si nic neobjednáváte, bez ptaní vám podá účet a čeká, že ho zaplatíte a půjdete. Ten účet má obvykle vytisknutý v kapse už od chvíle, kdy jste si objednali jídlo, a když si ještě něco přiobjednáte, pití, dezert, cokoli, prostě ho zahodí a vytiskne si nový. Díky tomu, že hosté nevysedávají celý večer, je otočka na židlích docela rychlá a lidi ve frontě na volný stůl dlouho nečekají. Zájem o restaurace je v Americe většinou dost velký, před těmi dobrými často dokonce stojí fronta, nebo vám dají malou krabičku která zabzučí, když už je na vás řada, nejnověji vám pošlou sms. Někde dokonce ani neberou rezervace, prostě kdo dřív přijde… My si vždycky najdeme na Yelpu číslo a zavoláme předem, protože je nás víc, a obvykle s rezervací uspějeme.

But back to Bubba Gump in Lahaina. After a short wait, which we took advantage of to walk along the shops in the area, we got a nice little table by the window, overlooking the sea. We didn’t even take the menu since we know it all by the heart, and right away we ordered our all time favorites. The atmosphere of the restaurant is relaxed, the staff friendly, certainly nothing fancy (so no ceremonial dress)[haha]. As I said, the menu is mainly composed of shrimp dishes, either alone or added to various salads, pastas, burgers and so on:) The drink menu is rather funny, look for the beverages in the “Ping-Pong bat” menu, (Forest still loved ping-pong)!


Ale zpátky do Bubba Gump v Lahaině. Po kratší čekačce, kterou jsme využili k procházce po krámech v okolí, jsme dostali stoleček pěkně u okna, s výhledem na moře. Ani jsme si nevzali meníčko, všechno už známe nazpaměť a objednáváme si naše staré známé favority. Atmosféra restaurace je uvolněná, obsluha kamarádská, rozhodně nic načančaného (takže žádné slavnostní oblékání). Jak už jsem řekla, vedou tu hlavně jídla z krevet, buď samotné nebo různě přidané do salátů, těstovin, burgerů a tak:) Pití si můžete vybrat s „pálkového“ menu, je totiž přidělané na pingpongové pálce (Forest přece miloval ping-pong)!

So how does it work there? The side of the table has a bucket with a large role towels, plenty of sauces and plates with silverware. Right next to it is a rack with two signs (like car plates). Both have really important roles: Blue, RUN Forrest RUN is inverted throughout the whole time, signaling everything is OK. The other one, just behind it, is red, with STOP Forrest STOP, and is rotated when you need something, to call a waiter. The system is really great and especially practical, you don’t need to wave or gesture at anyone. If you turn the red tag, it takes just seconds before someone rushes to check your table, either by your waiter, or even other one just walking by! It’s actually almost the same as on a plane when you call the flight attendant by the ceiling button:)


A jak to tu funguje? Na straně stolu máte kbelík s velkou rolí utěrek, plno omáček a talířky s příbory. Hned vedle je stojánek se dvěma cedulemi (ve velikosti SPZ). Obě mají fakt důležité role: modrá, RUN Forrest RUN, je obracená po celou dobu a naznačuje, že máte všechno v pořádku. Ta druhá, červená, a nápisem STOP Forrest STOP je hned za tím, a otočíte ji, když chcete zavolat číšníka – ten je pak u vás raz dva. Systém je to fakt skvělý a hlavně praktický, na nikoho nemusíte mávat ani gestikulovat. Pokud otočíte červenou cedulku, hned k vám někdo přiběhne, buď váš číšník, nebo i ten od vedlejšího stolu! Je to vlastně skoro stejné jako v letadle, když si zavoláte tlačítkem letušku:)

You can even play various games, especially at the entrance while waiting for a table. It’s a completely primitive game, but very popular. It consists of a loop string that you must try to swing and capture on a hook in the wall farther! In addition, before your food is ready. Throughout the whole time, the waiter is really friendly, chatting (which is very uncommon back home), even playing games like puzzle guessing with us. They ask you various questions about the film. Oh and when you celebrate birthday, name day, anniversary and so on, they will come to your table with other staff singing a special song through out the entire restaurant (dad was dared by them to stand and dance on his chair once)[haha]. We saw this in several other American restaurants; in some you even get a small cake with a candle, on behalf of the restaurant. If you ever get a chance to dine here, and have a special occasion, definitely tell them, let’s really a fun experience:)


Můžete si tu zahrát i různé hry, třeba už u vchodu, když čekáte na stůl. Je to hra úplně primitivní, ale o to oblíbenější. Sestává z provázku s očkem, které se musíte pokusit zhoupnutím zachytit na háček ve zdi o kus dál! Než přinesou jídlo, skoro pokaždé si s námi číšník nebo servírka zahráli hádankovou hru:) Ptají se vás na různé otázky ohledně filmu. A když něco slavíte, narozky, svátek, výročí a tak, sejdou se u vás na chvíli obsluhující z celé restaurace a zazpívají vám speciální písníčku (tatínka v New Yorku kdysi dokonce vyhecovali k zatancování na židli!) [haha]. To je ostatně zvykem ve více amerických restauracích a někde vám na účet podniku přinesou i minidortíček s jednou svíčkou! Jestli se sem tedy někdy vypravíte a bude k tomu příležitost, určitě jim to oznamte, ať to pořádně oslavíte:)

So what do we like to get the most in Bubba Gump?

 A co se nám v Bubba Gump osvědčilo a dáváme si nejčastěji?


Drinks:

Mango Sparkler: great refreshing lemonade.

Coronarita: probably the best drink I’ve ever had (mainly due to the untraditional design), classic margarita with beer, Corona Extra, which is sunk down into the drink! In the summer, they had few other flavors, but they normally have the classic margarita, watermelon and tropical blue. When you order it, you also get to keep a shaker and beer holder that you pick up with the recite at the gift shop.


Pití:

Mango Sparkler: skvělá osvěžující limonáda.

Coronarita: asi nejlepší drink, co jsem kdy měla (hlavně kvůli netradičnímu designu), klasická margarita s pivíčkem Corona Extra, která je hrdlem dolů potopeno do drinku! V létě měli několik jiných přichutí, jinak mají klasickou margaritu, meloun a tropical blue. K drinku navíc dostanete šejkr a držátko na pivo, které si pak s paragonem vyzvednete v obchůdku!

Appetizers:

Shrimps Heaven: As it’s common, whatever you order comes in giant portions; we usually order just one starter for the whole table. The appetizer selection is really big, looking so delicious, so to choose the best is difficult, and therefore we solve it this way – a mix of four shrimp styles in miniature forms! They bring it in a stand with four cones, each has differently prepared shrimps, wrapped in coconut, spicy sauce, butter and so on:) It also comes with fries and coleslaw, which is quite enough, because there are just so many prawns that really fill you up!

Garlic Bread: Excellent baguette, great as an appetizer or to bite on with your main dish (it’s well spread with garlic and well crispy).

Sweet & Spicy Fried Shrimp: Spicy fried shrimps that come on a cute tiny skillet (fantastic taste but definitely a portion to share – it fills you up a lot).


Předkrmy:

Shrimps Heaven: Jak je už v Americe zvykem, s jídlem se tu nešetří = obří porce, takže si obvykle objednáváme jeden předkrm pro celý stůl. Předkrmové meny je fakt něco (tolik dobrůtek), vybrat jeden nejlepší je těžké, takže to řešíme takhle – mix čtyř krevetových dobrůtek v miniaturních podobách! Přinesou vám stojan se čtyřmi kornouty, v každém jsou krevety jinak připravené, obalené v kokosu, v pálivé omáčce, v těstíčku a tak:) Jako menší přílohu dostanete hranolky a salát coleslaw, což úplně stačí, protože vás krevety samy o sobě dost zaplní!

Garlic Bread: Vynikající bageta, kterou můžete přikusovat k hlavnímu jídlu (je skvěle potřená česnekem a tak křupavá), nebo jen tak kousat, než přinesou hlavní chod.

Sweet & Spicy Fried Shrimp: Smažené krevety vám přinesou na malinké pánvičce, mixované v pálivé omáčce. Skvělá volba (ale pro více jedlíků – hrozně syté)

Main courses:

Shrimp New Orleans: You simply just must try it to know what I’m talking about; it’s a classic that you’ll want to cook at home (I already googled up the recipe). It’s a bowl of peeled shrimps in a spicy sauce seasoned with garlic and butter, with a scope of jasmine rice – well, doesn’t is sound great? It also comes with a slice of garlic bread!

Dumb Luck Coconut Shrimp: I didn’t have it for a while (the portion is just too big), but certainly one of the best dishes I’ve tried at Bubba. It’s a plate of fried prawns in coconut crust, with a side of fries and coleslaw. I think it’s for super hungry eaters, or a dish to share:)

Pear & Berry Salad: Great and easy option if you are feeling for something light (although the portion is decent … like any dish here)[haha]!


Hlavní jídla:

Shrimp New Orleans: Ty prostě musíte vyzkoušet, je to klasika, kterou si budete chtít vařit doma (už jsem na internetu hledala recept!). Oloupané krevety v okořeněné a pálivá omáčce, s česnekem a máslem, s jasmínovou rýží – no, nezní to skvěle? A ještě k tomu dostanete česnekovou bagetu!

Dumb Luck Coconut Shrimp: Už jsem je dlouho neměla (je to až moc velká porce), ale určitě jedno z nejlepších jídel, co jsem v Bubba vyzkoušela. Jsou to smažené krevety obalné v kokosu, s coleslaw salátem a hranolky. Myslím, že to je spíš pro vele vyhládlého jedlíka, nebo porce mezi dva hosty:)

Pear & Berry Salad: je skvělá a lehká volba, pokud nemáte chuť na přežírání [haha](i když…porce je slušná)!

And now something for fearless risk-takers! Dad and Pipa often order a bucket full of seafood (mainly for long crab legs)[haha] It’s not on the menu, but if you mention it, they still prepare it for you:) What you get: long crab legs (with cracker and a little thin fork to pull the meat), prawns cooked in several ways, mussels, and fried fish! It comes with fries and coleslaw. I didn’t try it myself but by their satisfied smile, a recommended choice.


A teď něco pro nebojácné odvážlivce! Tatínek a Pípa si často dávají kyblík mořských plodů (hlavně kvůli krabím dlouhým nohám)![haha] Už to nemají v menu, ale minule jsme se o tom zmínili a ochotně nám to v kuchyni připravili (podpultovka)[haha]. Co dostanete: Fakt dlouhé krabí nohy (k nim louskáček a malou tenkou vidličku na vytažení masíčka), krevety připravené na několik způsobů, mušle, a opečený ryby! K tomu hranolky a salát coleslaw. Sama jsem to nevyzkoušela, ale podle spokojených úsměvů to bylo určitě vynikající.

Uff, so after all that, can you imagine place for dessert? I do! [yaaay]. We actually didn’t try much of them since the sad they, they stopped offering our favorite Alabama pie. A frozen cake with dark chocolate, whipped cream and cherries, which was enough for the six of us! (aghhh I miss you cake!) I don’t get it; it was fantastic, and highly demanded! It proves that each change is only for the worse (speaking of the cake only)[haha]. So for now, if it comes to dessert, we only order a scoop of vanilla ice cream with whipped cream (but they do have giant cakes on their menu).


Uff, no dokážete si představit ještě místo na dezert? Já ano![yaaay]. Vlastně jsme jich tu moc nevyzkoušeli, už totiž dlouho nemají v nabídce náš nejoblíbenější Alabama pie, což byl fakt velký mražený moučník velikosti polárkového dortu, s hořkou čokoládou, šlehačkou a třešněmi, který bohatě stačil pro nás šest! (Béé, mně se po něm stejská!) Nechápu, že ho vyřadili z jídelníčku, dokazuje to, že každá změna je jen k horšímu! Teď si proto nejčastěji objednáme jen kopeček vanilkové zmrzliny se šlehačkou (ale na menu jsem viděla obří dorty!)

So we drank it all, and ate it all, so lets move to the paying stage. This is a pretty important point that could be, for someone who is in America for the first time, surprising and even shocking. First of all – as well as in shops, and restaurants, prices are listed in the menu without tax, which will eventually be added to the bill. It is a little different in every US state. But on average, count about ten percent! And then the tip. It is so normal, and ‘expected’ to tip, even the cashiers at some stores, so everyone just sees it as an obvious thing. It’s of course not mandatory, but the waiters expect 15 to 20% from your bill, which could be quite a lot! Some bills even have it printed on the bottom, highlighted bellow, how much is expected. Plus, when you are party of 6 or more people, some restaurants have a little note in their menu, saying “for your convenience” (sure!) gratuity will automatically be added (even twenty percent)! So just watch out – so you are not surprised.


Takže jsme všechno vypili a snědli a jsme u placení. To je docela důležitá věc, která by někoho, kdo je v Americe poprvé, mohla překvapit a zaskočit. Tak především – stejně jako v obchodech, i v restauraci jsou ceny uvedené v jídelním lístku bez daně, kterou vám připočítají nakonec na účtu. Je různě vysoká, v každém americkém státě jiná. V průměru ale počítejte kolem deseti procent! A pak spropitné. To je tady všudypřítomné, čeká ho každý, dokonce i pokladní v některých obchodech! Samozřejmě není povinné, ale číšníci čekají 15 až 20 % z útraty, což může být docela dost! Někde to dokonce mají vytištěné na účtu dole, přímo je tam vyčísleno, kolik očekávají! A když je vás šest a víc pohromadě, některé restaurace mají v jídelním lístku poznamenáno, že vám „pro vaše pohodlí“ (to určitě!) připočítají automaticky spropitné třeba i dvacet procent! Tak bacha – abyste tím nebyli zaskočeni!

So I think this is everything I wanted to share with you about Bubba Gump and how does it generally  work (with paying, taxes, and tips). I hope you find it helpful, and let me know if you have your favorite shrimp dish (or even a restaurant you like to dine in)!


Takže už jsme u konce [teď mám chuť na krevety!] Doufám že se vám fotky líbí, a příspěvek třeba i pomůže pokud se do restaurace někdy podíváte:) Máte taky nějakou oblíbenou restaurace?

2 thoughts on “Run Forrest! Run! All About Bubba Gump Restaurant

Napsat komentář