Road Trip to Vienna – My Day Diary

Hello people! I hope you enjoyed already a better spring weather! I definitely did, plus a couple of days ago I went with my mom, Pipa and Fafa (brothers) on a road trip to Vienna, and I decided to write a little something about it. The ride was great, we left Prague early in the morning, and because it is a short ride – well, it depends what you find manageable and short (about 4 hours), we were there pretty quick!:) Along the way, we stopped at Brno for a big snack in a motorway Rohlenka, and it turned out to be the best svíčková in the world! It is a pity that the highway Prague – Brno is still being repaired so its often jammed, otherwise we would go all the way just for lunch more often:) The rest of the ride ran by pretty fast, you know, songs, fun, I even wrote a blog post, so actually what a productive morning!


Ahoj lidi! Doufám, že jste si užívali už docela lepšího jarního počasí! Já tedy jo, před pár dny jsem jela s maminkou, Pípou a Fáfou (bráchové) na výlet do Vídně, tak jsem se rozhodla něco o něm napsat. Vyjížďka byla skvělá, z Prahy jsme pádili už brzo ráno, a poněvadž to je kousek – no, zaleží co je pro koho kousek (asi 4 hodiny), byli jsme tam cobydup!:) Po cestě jsme se zastavili u Brna na velesvačinku v motorestu Rohlenka, a vyklubala se z toho nejlepší svíčková na světě! Škoda, že se dálnice Praha – Brno pořád opravuje a jsou tam často zácpy, jinak bychom tam jezdili na jídlo častěji:) Zbytek jízdy nám rychle uběhl, znáte to, písničky, srandičky, ještě jsem si k tomu dopisovala příspěvek na blog, takže vlastně produktivní dopoledne!

Once we got to Vienna, we tried to park in the underground garages near Hotel Sacher – but they kicked us out! Well, Pípa has Ford Raptor, a giant car (it’s more like a truck) and after a rather complicated maneuvering and a slow entrance to the garage, the guy by the parking entrance just told us off, that our car is too large – although there was a sign with a maximum height which we fit in. After a complicated turn and a all kinds of backing up, we turned and the guy (definitely didn’t look like a native Austrian) let the parking gate hit the back of our car! And he was laughing at it, so we went on, showed him the middle finger, and rode off. That probably pissed him off, since he, and one more guy started chasing us, creaming at us all the way to the main intersection [haha]! (Have you also noticed that these people have a hypertrophic feeling of their own dignity?) In any case, what a welcoming to Vienna:)


Ve Vídni jsme se snažili zaparkovat v podzemních garážích poblíž hotelu Sacher – z kterých nás pak ale vykopli! Pípa má totiž obří auto Ford Raptor (je to spíš náklaďáček) a po docela složitém manévrování a pomalém vjezdu do garáže nás chlap u šranky normálně odsek, ať odjedeme, prý máme moc velké auto – i když před vjezdem stála cedule s maximální výškou, do které jsme se vešli. Po komplikovaném otáčení a všelijakém couvání jsme se otočili a chlap (rozhodně nevypadal jako rodilej Rakušan) na nás spustil šranku! A ještě se u toho smál, tak jsme na to šlápli, ukázali na něj víte co, a vyjeli pryč, což ho nejspíš naštvalo, a dva zaměstnanci za námi vyběhli a pištěli, až na hlavní křižovatku! [haha] (Taky jste si všimli, že tyhle lidi mívají hypertrofovanej pocit vlastní důstojnosti?) V každým případě, docela pestrý přivítání ve Vídni:)

So we first browsed the city in the car, while searching for a better “more convenient” parking lot (and more friendly – hey), and then walked it down on foot. From the car we saw a giant Ferris wheel in Prátra but we didn’t go to the park since we didn’t have much time:) Of course our first stop was at Hotel Sacher, that’s where they make the all time famous chocolate cake that has the same name:) If you don’t know it, it’s something quite different from what we see in Czech Republic. If you ever come to Vienna, you have to stop by, for the original cake during your city tour. We even bought a few whole size cakes of different sizes – yes, it’s so good! They are beautifully wrapped in a dark red flashy paper with a logo, and the cake itself is safely stored in a wooden box. Well, a cake for royals [haha], well, it’s also pretty expensive (but I think the price equals the quality)! Czech imitations simply cannot cope (so we bought tons of supplies for home) [yaaay].


Centrum jsme si tedy nejdřív projeli autem, hledali jsme jiné parkování, a potom si ho prošli pěšky:) Z auta jsme viděli obří ruské kolo v Prátru, ale do parku jsme nešli, jelikož jsme neměli moc času:) Samozřejmě jsme se nejdřív vydali směrem k hotelu Sacher, to je ten, kde dělají slavný stejnojmenný čokoládový dort:) Jestli ho někdo neznáte, je to něco úplně jiného, než co se u nás prodává. Na tenhle originální se během procházky prostě musíte zastavit. Několik celých dortíků různých velikostí jsme si dokonce koupili domů – jo, je až tak dobrej! Mají je krásně zabalené do tmavě červeného honosného papíru s logem, a sám dort je bezpečně uložený v dřevěné krabičce. No jo, dort pro honoraci [haha], proto je ale taky dražší (ale myslím, že cena odpovídá kvalitě)! České napodobeniny se tomu prostě nemůžou vyrovnat (proto si kupujeme právě tyhle zásoby)[yaaay].

On the way to St. Stephen’s cathedral, the main symbol of Vienna, we stopped at a coffee shop near by, since the cafe and restaurant at Hotel Sacher was completely but completely overcrowded (plus, it’s just being renovated). We also went to “their” Charles Square, near Opera (right behind it is the Sacher Hotel). The main street here is Na příkopě, like in Prague, called “An Graben”, both of which were created the same way – by demolished medieval walls.


Po cestě směrem k chrámu sv. Štěpána, symbolu Vidně, jsme si dali v kavárně kávičku, protože restaurace v hotelu Sacher byla úplně, ale úplně přecpaná (mají tam zrovna rekonstrukci). Taky jsme se prošli po jejich Karlově náměstí, blízko Opery (hned za ní je hotel Sacher). Hlavní ulice tu je Na příkopě, jako u nás v Praze, u nich se jmenuje An Graben, a obě vznikly stejně – na místě zbořených středověkých hradeb.

You can wander through the center of Vienna, as you like, since you can reach and get to anywhere through tiny streets. It a little bit reminded me of Prague too:) But we went through the city quite fast, it started to rain and so we were hiding in the shops – I bought beautiful Philippine Plein denim-while lace sneakers! We also checked Zara Home multi-storey store! It is a pity we don’t have it back home, they have wonderful accessories, perhaps in every shade. I had to buy these gorgeous bed sheets, light purple to blue, with an elegant and light design of mussels and fish (I hope that will match my bedroom)[haha].


Přes centrum Vídně můžete bloudit jak chcete, malinkými uličkami se dostanete všude. I tohle mi připomínalo trošku Prahu:) My jsme se ale prošli docela rychle, začalo totiž pršet, a tak jsme se schovávali v obchůdkách – koupila jsem si přitom nádherné džínové bílo-krajkové tenisky od Philipp Plein!. Taky jsme natrefili na několikapatrový obchod Zara Home! Škoda, že není i u nás, měli tam totiž všelijaký nádherný doplňky, snad do každého odstínu. Pořídila jsem si tam povlečení, světle fialové až modré, s elegantním a lehkým designem mušliček a rybiček:)

But now the main part. Today, I actually wanted to write more of an “ootd – Fashion” post:) I have not written it for a while, so let’s do it:) As you may have noticed from the photos, I like gray, actually 80% of the time I wear gray pieces (yay to 50 Shades of gray – yay), so it will be pretty quick, since I have a simple look. Since the scheduled trip showed us on the navigation about 4 hours, how else to travel than in LEGGINGS. In fact, even if we went to Letňany, I’d wear leggings, they’re just so comfortable that you don’t want to go any back to anything else. And since I checked the weather forecast before leaving (it was not very positive), I picked up a tank top (Abercrombie and Fitch) and the inconspicuous sweater from Brandy Melville that I bought last year in LA.


Ale teď to hlavní. Dneska jsem vlastně chtěla napsat „ootd – Fashion“ příspěvek:) Už jsem ho dlouho nepsala, takže, jdeme na to:) Jak jste si možná povšimli z fotek, mám ráda šedivou, vlastně tak 80 % času nosím šedivé kousky (ať žije 50 shades – yay), takže to dneska bude docela rychlý, jelikož mam jednoduchý look. Protože naplánovaná cesta nám ukazovala na navigaci asi 4 hodiny, jak jinak, než výlet v LEGÍNÁCH. Popravdě, i kdybychom jeli jen do Letňan, jedu v legínách, jsou prostě tak pohodlný, že se vám už nechce do ničeho jiného. A protože jsem se před odjezdem jukla na předpověď počasí (nebyla zrovna pozitivní), vzala jsem si nátělníček (Abercrombie a Fitch) a nenápadný svetřík z Brandy Melville, který jsem si koupila loni v LA.

Brandy is one of my favorite brands, in a retro hippie style, so there are plenty of loose-backed cloths, almost transparent flower-patterned dresses, with frills and laces, so its easy to find romantic, fashionable, yet comfortable pieces:) But the weirdest part of all, they don’t have sizes – everything is a one size – universal (except for shorts, they are numbered), so you have to really dig in and try everything because they have different styles, that vary. I prefer loose T-shirts, so I don’t mind the universal size, I just make a knot on the side that works casually and sporty with shorts. Similar sweaters can be found in H&M or Zara, but Brandy Melville is of great quality – the sweater feels really pleasant, its doesn’t itch, you don’t sweat underneath, and it warms you nicely. I finished my look with Claire’s tightened necklaces, Tally Weijl yellow-mirror style sunglasses (they cost about two hundred, crowns in Palladium), and I worre a light pink-beige leather jacket from Dolce&Gabbana that I got, to lighten up my look:)


Značku Brandy mám hrozne ráda, je ve stylu retro hippie, takže mají všelijaké volné hadříky s holými zády, skoro průhledné šatičky s květovými vzory, volánky a krajkami, snadno tu najdete romantické a něžné kousky:) Nejzvláštnější ale na tom je, že nemají velikosti – všechno je jednotné číslo – universal (kromě šortek, ty jsou číslované), takže se tam musíme fakt prohrabat a všechno vyzkoušet, jelikož mají různé střihy. Já nosím radši volnější trička, takže mi universal velikost nevadí, prostě si na straně udělám uzlík, který působí ležérně i sportovně. Podobné svetříky najdete i v H&M nebo Zaře, ale Brandy Melville má skvělou kvalitu – svetr je na tělo příjemný, člověk se v tom nepotí, a přitom krásně zahřeje. Look jsem doplnila utáhnutými přívěsky kolem krku (z Claire‘s), žlutými zrcadlovkami z Tally Weijl (stály jen asi dvě stovky, obchod mají třeba v Palladiu), a na rozsvícení decentního looku jsem vybrala světle růžovou-béžovou koženou bundičkou z Dolce&Gabbana, kterou jsem dostala:)

I hope you enjoyed this post, I originally didn’t even plan on writing anything up from our trip to Vienna, but since I did take some photos on the road and in the city, why not:)

P.S: Since I keep on thinking about the delicious svíčková in Brno: How is it with you? Have you ever tasted something so good, you will never forget it?


Doufám ze se vám příspěvek líbil, původně jsem ho z výletu do Vídně ani neplánovala, ale když už jsem něco cestou fotila, tak proč ne:)

P.S: Abych se vrátila k tý překvapivě dobrý svíčkový po cestě: Co vy? – Kde jste byli na skvělém jídle, na které nikdy nezapomenete?

One thought on “Road Trip to Vienna – My Day Diary

  1. Urcite v Thajsku! Kamarádi nam doporučili “podnik”, ktery vypadal spis jako minibyt ve kterém žije 12lidí a jeste se tam vaří 😀 tak moc dobre thajské jidlo jsem uz nikde nejedla!

Napsat komentář