Maui – Our Stay at Andaz Hotel

Maui – Our Stay at Andaz Hotel

Greetings from Friday night! Today I decided to write something about the hotel we stayed at, Andaz because we really enjoyed it [yaaay]. But before getting to it, last time I mentioned we are having great, wonderful sunny weather … well, I probably jinxed it because tropical storm hit Maui few days after! It was nothing terrible, although with interruptions it rained two days, we expected something much worse, because everywhere hung warning signs, we received warning messages on our phones (we bought American sim card to have internet) and hotels were getting quite prepared! Entrances blocked with sandbags as a barrier against water, the Marriott next door to us was even tying bathing chairs (this is still nothing extra) but they were diving them into the swimming pools to ensure they don’t fly off! It is true that the giant wind was very uncomfortable on the beach, it was like a thousand needles stabbing into your skin and within a minute you were part of the sand! Great camouflage! But at least we had an adventure – especially when a storm diverted mountains in the middle of the largest island Big Island, Maui was luckily not so badly hit!


Zdravím vás z pátečního večera! Dnes jsem se rozhodla napsat něco o hotelu Andaz, protože jsme si to tam fakt užívali. Ale než se k tomu dostanu, minule jsem se zmínila že se tu máme skvěle, úžasné slunečné počasí… no, asi jsem to zakřikla, protože jsme na Maui měli tropickou bouři! Nic hrozného to ale zase nebylo, sice s přestávkami pršelo 2 dny, ale očekávali jsme něco mnohem horšího, protože všude visela varování, že se na ostrov žene hurikán, na telefony nám chodily varovné zprávy (koupili jsme si americké sim karty, abychom měli internet) a hotely se na bouři dost připravovaly! Do vchodů dávali pytle s pískem jako zábrany před vodou, v Marriottu vedle nás dokonce svazovali všechna lehátka (to není ještě nic extra) a potápěli je do bazénů aby jim neulítla! Je pravda, že byl obří vítr, na pláži se nedalo vydržet, bylo to jak tisíce píchacích jehliček do kůže, a do minuty se z vás stal řízek obalený ve strouhance! Skvělá kamufláž no:) Ale aspoň jsme měli dobrodružství – zvlášť když bouři odklonily hory uprostřed největšího ostrova Big Island, takže na Maui přišla už hodně oslabená.

But back to the topic. Andaz is really amazing, that’s why I want to share with you few photos:) Probably the most interesting and beautiful attraction is the view from the main hall, the reception! Indeed, you can see for yourself from the photos. Under the hall are several large swimming pools set under each other on different floors, so it’s very spacious and not very crowded with hotel guests. There is a special pool for adults only (right next to the fitness center), and a special pool just for kids (last pool in the garden). We were mainly chilling in the adult section (not many people go there so it was great)! Of course, we also went to the beach, but we preferred the pool when it was windy (and they had great drinks!) We usually ordered some nonalcoholic cocktails and ginger lemonade; it slowly became our daily routine [yaaay]. We also tried our favorite guacamole with chips:)


Ale zpátky k tématu. Hotel Andaz je fakt úžasný, proto s vámi chci sdílet fotky na podívanou:) Asi nejzajímavější a nejkrásnější atrakcí je výhled z hlavní haly, kde je i recepce! Ostatně, to na fotkách vidíte sami. Pod halou je několik velkých bazénů umístěných postupně pod sebou v různých patrech, takže nejsou moc narvané hotelovými hosty. Jak je na Havaji zvykem, mají tu i speciální areál s bazénem jen pro dospělé (hned u fitness centra), a zvláštní bazén zase jen pro děti (poslední bazén u zahrady). My jsme se především váleli v dospělé sekci (moc lidí tam nechodilo takže to bylo bezva)! Samozřejmě jsme chodili taky na pláž, ale při větru jsme preferovali klídek u bazénu (a jejich skvělé drinky!) Dost jsme si tam navykli na nealkoholickou piňakoládu a zázvorovou limonádu, pomalu z toho byla naše každodenní rutina [yaaay]. Taky jsme si párkrát objednali něco na zub, nejčastěji naši nejoblíbenější guacamolu s chipsy:)

Although the hotel has several restaurants, we usually went to the market (a 15 minute walk or a one-minute drive), they have an incredible selection of everything – the best was warm rice with cold cubes of fresh raw tuna – we never had anything so yummy – probably only at the famous fish market in Tokyo. We rented a car for the whole stay on Maui so we usually drove there (we = very hungry) [haha]. Just so you don’t think it was some sketchy market, just above it is a huge Louis Vuitton shop. You can also get a lift in a special Andaz car (Cadillac Escalade) that drives around to other hotels and other points of interest. In addition to the restaurants you can quickly refresh yourself in the hotel shop near the reception (opened 24 hours), but it doesn’t have such a large selection of yummy things, and it was also quite overpriced (so only for emergency snacks). When I speak of SOS snacks, our minibar was daily restocked (for free)! We got local Hawaiian sodas, tea, coffee, biscuits and chocolate bars:) So we had a lot to eat throughout the day:) When we checked in the first day, we received special water bottles that we could fill with flavored water that was all around the resort. The hotel has several restaurants, but we only tried one and it was nothing for us. They offered special dishes, more like experiments with molecular cuisine (dumplings covered in bacon foam), which in practice seemed like a plate full of foamy detergence, so we preferred to dine at the local restaurants that were not so fancy [haha].


I když má hotel několik restaurací, my jsme se chodili občerstvit do vedlejšího marketu (asi 15 minut pešky nebo minutu autem), kde měli neuvěřitelný výběr všeho možného pochutnáníčka – asi nejlepší byla teplá rýže se studenými kostkami čerstvého syrového tuňáka – tak dobré sašimi jsme jedli snad jen ve slavné rybí tržnici v Tokiu. Na celý pobyt jsme měli půjčené auto, tak jsme do nedalekého marketu většinou dojížděli (velký hlad)[haha]. (Abyste si ho správně představili, hned nad ním je velká prodejna Louis Vuitton). Jde tam ale jezdit i zadarmo speciálním Andaz autem (Cadillac Escalade), jezdi po okolí i do jiných hotelů a na další zajímavá místa. Kromě restaurací se můžete rychle občerstvit v hotelovém obchůdku u recepce (je otevřen 24 hodin), ale nemají tam takový výběr a zdá se mi i dost předražený (takže spíš jen na nouzové svačinky). Když mluvím o SOS svačinkách, na hotelu nám každodenně doplňovali minibar (a zadarmo)! Měli jsme tam několik místních havajských limonád, sodovek, čaj s kafíčkem, a ještě křupky, sušenky a tyčinky:) Takže jsme měli co jíst na celý den:) Při checkinnu nám každému dali speciální lahvičku na vodu, kterou jsme si mohli doplnit po celém resortu (skoro všude měli ovocný fontánky s vodou), takže jsme byli každodenně nalitý jak pumpy! V hotelu je několik restaurací, taky jsme tam zašli, ale na tyhle experimenty s molekulární kuchyní (typu gyozy s pěnou ze slaniny, což v praxi vypadá jako hluboký talíř plný pěny z Jaru a v něm potopené cosi) si moc nepotrpíme, takže jsme raději navštěvovali restaurace v okolí (o těch udělám speciální díl – zaslouží si to).

But enough about the food! Despite constantly stuffing ourselves we frequently visited the gym! It was very well designed because the machines are facing the adult pool, so you feel refreshed just by looking at the water:) And you see all those chilling bodies so while exercising you feel productive [haha]. Of course, we prefer to rest, but what else to do when it’s rainy and windy:) Oh, and another reason I really enjoyed going on the treadmill – they daily broadcasted Law & Order, probably my all time favorite detective series, so an hour on treadmill passed like water:) Speaking of television, they served free popcorn close to the reception [yaaay], which was amazing (at the room, not while running) [haha]. Now I want popcorn:( Well, I hope you enjoyed today’s post, although I already wrote about Andaz, but I wanted to mention some other details that I might have missed before:)


Ale teď už dost o jídle! Kromě neustálého cpaní jsme chodili do fitka! Mají to tu fakt skvěle vymyšlený, protože přístroje směřují na dospělý bazén, takže se cítíte osvěžení jen pohledem na vodu:) A taky vidíte ty válející se šunky, takže se při cvičeni cítíte skvěle [haha] (hlavně že jsme tam leželi předtím my). Samozřejmě jsme nejradši odpočívali, ale když chvíli nebylo nejlepší počasí, co jiného než malinko pohybu:) Hlavně tam měli všude televize a každý den vysílali seriál Právo a Pořádek, asi můj nejoblíbenější detektivní seriál, takže jsem si to tam obzvlášť užívala a hodina na běžícím páse uběhla jako voda! Když mluvím o televizi, vedle hotelového obchůdku zadarmo podávali popcorn [yaaay], což k filmu fakt bodlo (myslím na pokoji, né při běhání)[haha]. Sakra, když na to teď vzpomínám, hned bych si dala popcorn…ale žádný tu po ruce není:( Doufám, že se vám dnešní příspěvek líbil, sice jsem už o Andazu psala, ale chtěla jsem ještě zmínit nějaké detaily, které jsem minule třeba zapomněla:)

Napsat komentář