Islands of Adventure (second park)

Hello everybody:) So here is another post – about Islands of Adventure! I have to say we were pretty exhausted from yesterdays Universal Park, but we still got up early, and went to the park for opening hours! We took the shuttle boat, slam through the gate straight for a new park map! I have been in both parks several times, but I was particularly so excited for this one. Just like yesterday in Universals, we first had to go check out the biggest roller coaster [of course]. It’s called Hulk and you wont miss it! Today’s park has several wild roller coasters (so yep, that’s the main reason I prefer it). The others are located in Harry Potter’s “area”, but we’ll get there later:)


Ahoj všichni:) Tak tu máme pokračovaní – a dneska o parku Islands of Adventure! Musím říct, že jsme byli po včerejšku v Universal parku dost vyřízený, ale stejně jsme si ráno přivstali a na otvíračku vyráželi do dalšího parku na nová dobrodružství:) Z hotelu opět lodičkou a šup přes bránu rovnou pro mapu! V obou parcích jsem už několikrát byla, ale na tenhle jsem se obzvlášť těšila. Stejně jako včera v Universals, nejdřív jsme museli na horskou dráhu. Jmenuje se Hulk a rozhodně ji nepřehlédnete! Dnešní park má horských drah několik (proto ho mám radši). Ty ostatní jsou v hlavně ve „čtvrti“ Harryho Pottera, ale tam se dostaneme později:)

Hulk:

The unforgettable, shimmering green track is crazy Hulk ride, but you will see for yourself on the photos. Its wild look will certainly impress you. A swift and long hill up, tracks leading upside down, and loud yelling of fearful daredevils can be heard from the entrance to the park! Well, how do I summarize it: BEST one ever! Of course, we had to first store everything in the locker (backpack, phones and a hat) before entering the attraction, because you’re almost head-on! They even have a large net bellow the track covering the paths from crowds of tourists (we saw few lost pieces in the morning). So we’ve checked our pockets thoroughly, and headed on the track! Even though we were in the express line, we had to wait for a while (no wonder, it’s the best ride in the whole park!). Once we got to the middle of the line, the queue was divided into two; the longer line was for those who wanted to ride in the first row! Normally, I would automatically go there, but the line didn’t move at all, so we’d rather go on and sit anywhere. And then, once you get into the cart, there is no way back [haha]. You are shot in a corkscrew, loping, it’s great; you ride so close to pedestrians, and enjoy amazing view of the whole park! It comes to me that all roller coasters are mostly built somewhere on the side, but this is exactly in the center of the main area!


Hulk:

Nepřehlédnutelné, křiklavé zeleně koleje patří právě šílenému Hulkovi (budeme mu říkat Hůlka?), však uvidíte na fotkách. Jako první vás zaujme už jeho podoba. Prudký a dlouhý kopec nahoru, otočky vzhůru nohama, a hlasitý křik bojících se odvážlivců slyšíte už od vchodu do parku! No, jak bych to shrnula: NEJLEPŠÍ! Samozřejmě jsme si museli před vstupem na atrakci všechno schovat do skříňky (batoh, brejle, mobil a čapku), protože jedete skoro pořád hlavou dolů! Pod kolejemi je dokonce pověšená velká síť nad cestičkami, kudy chodí davy turistů, a už ráno v ní leželo pár vypadnutých ztracených kousků. Takže jsme si důkladně zkontrolovali kapsy, a jupíí na dráhu! I když jsme byli v express frontě, museli jsme si jí pěkně vystát (není divu, je to nejoblíbenější lepší atrakce z celého parku!). V polovině se fronta dělila na dvě, ta delší byla pro zájemce o jízdu v prvním vozíčku! Normálně bych tam automaticky zamířila, ale vůbec se nehýbala, takže jsme raději pokračovali v té naší! A pak, jakmile nasednete do vozíčku, není cesty zpět [haha]. Jste vystřeleni do vývrtky, lopingu, je to skvělý, projíždíte i blízko cestiček a chodců! Přijde mi, že jsou horské dráhy většinou stavěné někde bokem, ale tahle je přesně v centru hlavní třídy!

Spiderman and comic neighborhood:

After Hulk, you can go through a comic region. It can’t be overlooked; there are giant pictures of Marvel characters everywhere, lots of shops with clothes, souvenirs and figures, and especially comic book designs all over the place. The main ride is Spiderman; a 4D journey, where you fly through NYC. Of course, something has to go wrong, bad guys attack you, everything goes down hill, you’re almost hit by iron pieces, you’re burning with gas, the water is spraying from broken pipes, it looks like you have been fired, but on the very last minute, you are saved by strong and fearless Spiderman (how typical)[haha]. It is definitely worth riding it several times, years ago; we went on it like 5 times! When you get out, you can experience a sightseeing ride on a free fall attraction, but we dint go, Jirka hates these types – even though I tried to get him on it, at least for its beautiful view, with an excuse (“imagine the vlog footage – a panoramic view”). Unfortunately, he didn’t jump on it, so we went on:)


Spiderman a komiksová čtvrt:

Po „Hůlkovi“ se můžete projít komiksovou čtvrtí. Nejde ji přehlédnout, všude na domečcích jsou obří obrázky Marvel postaviček, je tu plno obchůdků s oblečením, suvenýry a figurkami, a hlavně všude kolem ten střelený komiksový design. Hlavní roli tu hraje atrakce Spiderman, něco jako 4D kino, ale sedíte ve vozíčku a lítáte vzduchem skrz NYC. Samozřejmě se něco zvrtne, zaútočí na vás několik padouchů, kolem se všechno kácí, těsně míjíte letící kusy železa, žhavě vás ovane hořící plyn, postříká vás voda z prasklého potrubí, už už to vypadá, že vás padouši dostali, ale v poslední vteřině šťastně uniknete díky silnému a nebojácnému Spidermanovi (jak typické) [haha]. Na tuhle atrakci se stojí za to vrátit, před lety jsme se na ní s našima svezli snad pětkrát za sebou! Když se pak vymotáte zase ven, o kus dál můžete zažít vyhlídkový let, napřed pomalu nahoru – a pak dlouhý volný pád! My jsme na to ale nešli, Jirka to zrovna moc nemusí – i když jsem se ho snažila zlákat na ten krásný výhled („představ si ten vlog – panoramatický rozhled“). Bohužel se na to nechytil, a tak jsme šli dál:)

Jurassic Park:

We spent the whole day browsing through the park, and came across a newly opened King Kong ride! You’re driving in a large cart, like a minibus, when you are suddenly surrounded by a whole bunch of dinosaurs and King Kong that are fighting around you. If I say it like that, it doesn’t sound so amazing, but it was great! And the funniest thing of all, we were in the movies few days before, to see the new King Kong movie, according to which it was done.

Because I tried all rides several times during the past couple of years, we left the water ones (tactically) for the very end so we don’t walk around the whole day soaked. Although I was prepared for it! I packed a small pouch of extra clothes in the morning, underwear, shorts and flip-flops! In the end, we didn’t even use it and just bought new t-shirts:) Otherwise, in addition to the giant squash that can be seen from far away, you don’t really know what to expect (I knew of course) because everything is hidden inside or behind a giant gate. As soon as you get seated into the boat, you ride few small hills up to a huge gate with the Jurassic Park sign. You first pass around the herbivorous dinosaurs, then into the carnivores section, then suddenly you are passing just bellow a huge Tyrannosaurus Rex, who opens his sharp tooth ready to grab you, when you in the very last second ride down, in full speed. The water is splashing, people screaming; well it’s simply – the beauty of it. I have been fond of this attraction since my childhood, so I enjoyed it a lot, and the film music (wow)!


Jurský Park:

Celý den jsme si v parku pěkně šmejdili a samozřejmě jsme byli i na nově otevřené atrakci King Kong! To jedete ve výletním vozíčku, takovém minibusu, když se kolem vás najednou nachomýtne plno dinosaurů a King Kong, a tahle partička proti sobě bojuje. Když to jen tak říkám, tak to samozřejmě tak nevyzní, ale bylo to skvělý! A nejvtipnější na tom bylo, že jsme na tom novém filmu King Kong, podle kterého to je udělané, pár dní před tím byli v Miami.

Protože mám všechny atrakce už ozkoušené, nechali jsme si ty vodní {takticky} na co nejpozději, abychom se po parku nevláčeli promočení, i když jsem pro jistotu byla připravená na všechno. Ráno jsem si totiž do batůžku zabalila náhradní prádlo (tedy né, že bych byla pokakané dřívko), a taky šortky a žabky! Nakonec jsme to ale ani nevyužili a rovnou si koupili nová trička:) Jinak, kromě obřího sešupu, který je vidět už zdaleka, vlastně nevíte, co očekávat (já to tedy věděla), protože je všechno schované uvnitř nebo za branou. Jakmile totiž nasednete do většího člunu-lodičky, vyjedete několik menších kopečků až k obrovské bráně s nápisem Jurský Park, za níž nejdřív jako by nic projíždíte kolem býložravých dinosaurů, pak do sekce s masožravými jedinci, pak se najednou objeví obrovský Tyranosaurus Rex, otevře strašnou ozubenou tlamu, chňapne po vás, a v poslední vteřině lodička prudce zatočí dolů, podepluje ho a v plné rychlosti se řítí dolů! Voda stříká, lidi v lodičce pištěj a řvou, no prostě – nádhera. Tuhle atrakci mám od dětství strašně ráda, takže jsem se na projížďku moc těšila, a k tomu ta filmová hudba!

Canoe:

So since we were dripping wet, we continued up onto another water attraction! And I have to say straight away that Jurassic Park was nothing against this one! From the whole trip (I’m also counting Disney World, which we’ll talk about in the next upcoming posts), we didn’t get so soaked than on this one! Before entering, you can walk through a bridge, overlooking the main water hill where canoes fly by at high speed. There are small water cannons mounted on the sides of the bridge, like water guns, that you can use to splash those poor canoe victims. It was great! But karma, of course, got us back. We first stored all belongings in the locker section, and went into the queue. First of all, we wanted to sit in a strategic way so we wouldn’t be completely wet, but then I watched the other canoes, and the seating arrangements seriously doesn’t matter! We were all soaking sponges. And what was the funniest thing? As I said before, we sprayed others out on the bridge? Well, now others were spraying on us. Well, it was fun [haha]!


Kánoe:

Když už jsme tedy byli kapku promočený, vrhli jsme se na další vodní atrakci! A musím rovnou říct, že Jurskej Park byl na proti ní úplný prdítko! Z celého výletu (počítám i Disney World, o kterém si povíme zase někdy příště) jsme nikde nebyli víc promočení, než z téhle! Už před vstupem se můžete projít po mostě, kde pod vámi prosviští ve velké rychlosti kánoe. Jsou tam namontovaný malý vodní děla, taková stříkátka, a těmi se můžete strefovat do chudáků v těch kánoích. Už tohle bylo skvělý! Ale karta se samozřejmě obrátila. Věci jsme si zase schovali do skříňky a vyrazili do fronty. Nejdřív jsme si chtěli sednout nějak strategicky, abychom nebyli zase úplně zmáčený, ale jak jsem pak na ostatní cestující v kánoi koukala, myslím že to je úplně jedno! Promočení jsme byli všichni. A co bylo nejvtipnější? Jak už jsem řekla, předtím jsme z mostu stříkali my, a teď zase jiní stříkali na nás. No jo, byla to sranda, a my jsme se v tom obzvlášť vyžívali [haha].

Hogsmeade:

But most of all, we enjoyed the Harry Potter section. As I wrote last time, you will see Hogwarts and Hogsmeade in the Islands of Adventure, so it’s a sequel from Universal Park. If you buy a Park-to-Park ticket, you can get from park to park with the Hogwarts train found in both parts of Harry Potter. So, at Universal Park, you can head to King’s Cross Station, where you will be taken to the Islands of Adventure Hogsmeade station. We didn’t travel by train, but also went to see Hogwarts. Despite the fact that we weren’t able to use our express ticket (it doesn’t work for all Harry Potter attractions), we didn’t mind waiting because we had a good look through Hogwarts. You pass through the classroom where they teach a class against a black magic, a hall full of moving paintings, you even walk around Dumbledore’s office, around the Gryffindor’s room, and so on:) Once you get into your seat, you will experience a virtual ride on a broomstick. You will fly through Hogwarts, the Quidditch Pitch, flying away from the dragon and the dementors, around the giant spiders, to the main hall of Hogwarts. If there wasn’t the longest queue ever, I would go again!


Prasinky:

Nejvíc se nám ale zase líbilo v části Harryho Pottera. Jak už jsem psala minule, v Islands of Adventure uvidíte Bradavice, a Prasinky, takže je to takové pokračování z Universal Parku. Pokud si koupíte vstupenku Park to Park, můžete se z parku do parku dopravit Bradavickým vlakem, který najdete v obou částech Harryho Pottera. V Universal Parku tedy můžete nasednout na Nádraží King’s Cross, odkud vás dopraví až do Školy čar a kouzel v Bradavicích (Islands of Adventure). My jsme se vlakem neprojeli, ale stejně do Bradavic zašli. I přes to, že jsme náš express lístek nemohli využít (nefunguje na všechny atrakce ohledně Harryho Pottera), čekaní nám nějak nevadilo, protože jsme si to tu aspoň pořádně prohlédli. Je tu třída, kde se vyučuje obrana proti černé magii, plno hýbajících se obrazů, dokonce procházíte kolem Brumbálovy kanceláře, okolo společné místnosti Nebelvíru a podobně:) Jakmile nasednete do vozíčku, zažijete virtuální jízdu na koštěti. Při ní se proletíte Bradavicemi, hřištěm na famfrpál, a při tom zdrháte před drakem a mozkomory, kolem obřích pavouků, až do hlavní haly kouzelnické školy. Kdyby nebylo té dlouhé fronty, hned bych šla znovu!

Another amazing ride is a giant roller coaster that is divided into two parts, red and blue. Once you enter, and pass the queue, you can choose from two sections that is just a short distance from the platform. Once you select one, you continue to the seat. But, it’s not just an ordinary track! Once you sit down, the bottom will vanish beneath you, so you can see the incredible height at all times. I don’t know how it would feel for you, for me, a lover of all sorts of attractions, it was an epic experience – I always stuck myself in the seat, pushing my feet against the wall to feel some balance, but what do you do if you don’t have a bottom? And the best part of all? You are passing through the second dragon track, because they are blended with each other.


Jako další tu máme obří horskou dráhu, která je rozdělená do dvou částí, červené a modré. Za branou si stoupnete do fronty, která se kousek od nástupiště rozděluje do dvou sekcí. Zvolíte jednu a pokračujete dál do vozíčku. Není to jen tak obyčejná dráha! Jakmile si sednete, pod vámi zmizí dno, takže celou dobu pod sebou vidíte tu neuvěřitelnou výšku. Nevím jak pro vás, ale i pro mě, milovníka všelijakých atrakci to byl zážitek – já se totiž ve vozíčku vždycky pořádně zašprajcuju, ale co naděláte, když nemáte dno? K tomu projíždíte kolejemi druhé dračí dráhy, protože se obě proplétají mezi sebou.

In addition to amazing attractions, we enjoyed the overall design of the park. It seemed more natural to me, so much green around you, and when you are not passing through Harry Potter or the comic book section, you felt like in a deserted island. Universal seems to me more technical, everything revolves around movies, and even though the Islands of Adventure is equally film-based, it’s more about animals, the jungle or the water rides that you’re going through. This park is more adrenaline based; it has larger roller coater’s tracks, which of course we liked. In Universal, the attractions are rather slow and more informative; you can ride through the film world of the best Hollywood films, see how are horror characters created, and experience the Terminator show.


Kromě úžasných atrakcí se nám hrozně líbil i celkový design parku. Připadal mi víc přírodní, zelený, a když jste zrovna neprocházeli Prasinkami nebo komiksovou částí, cítili jste se jako na opuštěném ostrově. Universal mi připadá víc technický, všechno se točí kolem filmů, a i když je Islands of Adventure stejně filmově postavený, jsou to spíš ty o zvířatech, v džungli nebo vodní, které si v rychlosti projedete. Tenhle park je víc adrenalinový, má víc velkých horských drah, což se nám samozřejmě líbilo (teda hlavně mně!). V Universalu jsou atrakce spíš pomalejší a kolikrát poučný, můžete se projet filmovým světem z nejlepších hollywoodských pecek, podívat se, jak se maskují hororové postavy, navštívit show Terminátora.

The best attractions in the Islands of Adventure (at least for me):

Hogwarts – Harry Potter

Jurassic Park

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Spiderman

King Kong


Nejlepší atrakce v Islands of Adventure (tedy podle mě):

Bradavice – Harry Potter

Jurský Park

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Spiderman

King Kong

If I had to only choose one park, I would definitely pick Islands of Adventure. But if you ever go to Orlando, look at both, each has their magic and something special.

PS: Although it may not seem to be so time consuming, I definitely recommend one day for each park (maybe we could manage two parks in one day, but it would be rushed).

PPS: I hope you enjoyed this post (since I really put a lot of time into writing it all down), and you can write me a comment bellow, I will be happy for all:)


Kdybych si měla vybrat jenom jeden park, určitě volím Islands of Adventure. Ale jestli se do Orlanda někdy vydáte, určitě se podívejte do obou, každý má svoje kouzlo a něco výjimečného.

PS: I když se to možná nezdá, rozhodne doporučuju jeden den na každý park (možná by se to stihlo rychleji, ale bylo by to rvaný).

PPS: Doufám, že se vám příspěvek líbil (když už se s tím sepisuju), a klidně mi napište vzkaz do komentáře, budu ráda za všechny ohlasy:)

7 thoughts on “Islands of Adventure (second park)

  1. Na tom Hulkovi to musela být taková rychlost, že se člověku ani nestihne udělat špatně ????????
    PS:Čtu tě radši než knížky ????

  2. Ahoj Kao..snad nevadí , že tykám 🙂
    V září se s kamarádkou chystáme do Miami a Orlando a parky jsou pomalu bodem č.1 . Každopádně tvůj článek mě na aktrakce nalákal ještě víc než jsem byla (haha). Budeme mít , ale jen jeden den na oba parky, bojím se jen, aby jsme vše v klidu stihly.

    Myslíš , že se to dá ? Chceme za tu dobu co na Floridě budeme toho stihnout co nejvíce , takže čas nebude asi náš kamarád. (haha)

Napsat komentář