Honduras (Caribbean Cruise)

Ahoj lidi:) Dneska pokračovaní o naší plavbě, tentokrát ze zastávky v Hondurasu. Nelekejte se, nebylo to na pevnině, kde je dost nebezpečno (to nám potvrdil i náš honduraský kamarád v Hollywoodu), ale na nedalekém honduraském ostrově Roatan, kde se prý turisti nemají čeho bát. O programu jen stručně, celý den jsme totiž strávili na pláži hned vedle přístavu (ostatně jako 90 % cestujících), takže není zase tolik co psát – ale zato hodně fotek!


Hello people:) Today we continue on our voyage, this time from our stop at Honduras. Don’t worry, it was not on the mainland, where its supposedly dangerous (our friend who’s from Honduras has told us as well) but on nearby island, Roatan – where tourists say they have nothing to worry about. The program is going to be very brief today since we spent the whole day at the beach next to the harbor (as indeed 90% of passengers), so there’s not much to write – but I will post bunch of photos!

Výhled z pokoje – View from our room

Když mluvím o přístavu, začnu hned s první atrakcí, která nás zaujala už z lodě – lanovka! Chápete, že tam jezdí lanovka rovnou od lodi na pláž? My jsme žasli! A bohužel jsme nebyli sami – už na ni byla velká fronta, tak jsme šli ten kousek na pláž pěšky a lanovkou se svezli až k večeru, kdy nebyla tak vytížená. Jízda byla sice krátká (i tak za 8 USD – sakra!), ale ten výhled na lodě (vedle nás byla zakotvená další obrovská loď) a moře byl prostě nádhernej!


When I talk about the harbor, I’ll start with the first attraction that has interested us from the boat – the cable car! Can you believe that there is a funicular straight cable car from the boat to the beach? We were amazed! And unfortunately, we were not alone – there was a huge queue, so we walked a short distance to the beach. So we decided we will walk and get a ride back to the ship later when it’s not so busy. The ride was short (for 8th USD – damn!) but the view of the ships (there was another huge ship next to us) and the sea was simply beautiful!

V přístavu je malinká vesnička plná obchůdků, restaurací a barů, přes kterou jsme prošli, abychom se dostali na pláž. Nejvíc nás zaujal celkový design – bylo to trošku jako v Disneylandu. Pěkné domečky s dekoracemi, příjemní a usměvaví lidé, domorodí tanečníci a hudebníci (mám s nimi foto) a všude spousta žertovných předmětů, se kterými jste se mohli zadarmo vyfotit. Třeba obří kreveta a holínky (takže jste za Bubbu z Forresta Gumpa), vyklápěcí dort, ze kterého jste mohli vyskočit jako ve filmu, vtipný ploutve a veliký pistole … jako správnej turista jsem se skoro se všemi vyfotila.


The small village in the harbor is full of shops, restaurants and bars, through which we have gone through to get to the beach. Most of all we liked the overall design – it was a bit like at Disneyland. Nice houses with decorations, very friendly people always smiling at us, native dancers and musicians (I have a photo with them) and everywhere bunch of funny things, with which you could take a free picture. Like a giant prawn and stick (like you’re from Bubba from Forrest Gump) , a tilting cake from which you could jump out of like in a movie, funny fins and a giant gun … like a proper tourist I took a photo with all these funny objects.

Na pláž vede příjemná cestička s výhledem na loď a na lanovku, ta nám svištěla nad hlavama. Po cestě jsme se prošli po dřevěným mostě, kolem půjčoven vodních atrakcí, do areálu vyhrazeného pro pasažéry z lodí (kontrolovali nám cruise kartičky) – byla to tedy taková jedna velká lodní party [haha].


The beach has a nice path overlooking the boat and the cable car, going over our heads. Along the way we passed over a wooden bridge, around a rental house with water attractions, to an area that is specially reserved for cruise passengers (they were checking cruise cards) – it was such a big ship party [haha].

A na pláži? – tam to teda žilo! Restaurace a bary samozřejmě otevřené, všude hlasitá hudba, lidi popíjejí drinky, tancujou a u toho se ještě stačí opalovat.


And on the beach? – That’s where it lived! Restaurants and bars, of course, open, loud music everywhere, people drinking cocktails, dancing, and still sunbathing.

K dispozici spousta lehátek různejch druhů, se slunečníkama, s boudičkama (těm tu říkaj cabana), nebo bez, všechno za různý ceny (ne moc vysoký), ale neplete se to, protože po zaplacení vám na ruku dají pásku a podle její barvy se pozná, co jste si vybrali. A pro ty, kdo si nechtěli zaplatit nic, tu měli hezký altánky ve tvaru lodiček, kde jste si mohli užívat stínu zadarmo. To se mi líbilo, že místním nejde o peníze za každou cenu. Stejně byli všichni – platiči i neplatiči – skoro pořád v moři! To je tu modré a průzračné, písek jemňoučký, co víc si člověk může přát.


There were plenty of sun loungers – different types – available, with umbrellas, bungalows (here they call it cabana) all available for different prices (not too high). The organization is pretty good too, once you choose your sunbathing chair you ask an employee to set it up – then you pay and depending on the type, you get a wristband with special color that corresponds to the type of sunbathing chair. And for those who did not want to pay anything, they had nice boat-shaped huts where you could enjoy the shade for free. I liked the fact that local people are not money oriented at all. Likewise, everyone – both payers and non-payers – were anyways spending most of the time in the water! Blue and clear water, fine sand, what more can one wish for.

Taky se mi líbilo, že jste se tu mohli připojit k Wi-Fi, která fungovala po celý pláži. Na lodi je totiž jen satelitní internet, kterej je dost drahej a navíc pomalej. Takže 5 USD za celodenní Wi-Fi připojení na pláži jsme rádi zaplatili.


I also liked that you could connect to the Wi-Fi that worked all over the beach. Our ship had just satellite Internet, quite expensive and in fact super slow . So we paid $ 5 for a daytime Wi-Fi connection at the beach.

Svítilo sluníčko, teplý moře hezky šumělo, Wi-Fi fungovalo, a tak den na lehátku utekl jako voda. Ani se nám k večeru nechtělo zpátky na loď, ještě že tam byla ta lanovka, na kterou jsme se těšili. Výhled z ní byl parádní, dokonce jsme viděli i místní malý divoký prasátko, jak si pod námi spokojeně čmuchalo.


Sunshine, warm sea, nice breeze, Wi-Fi connection, and so the day on a sun ran like water. No one wanted to go back to the ship towards the end of the day, but it was time to go so we took the cable car that we were looking forward to. View from it was great; we even saw a local little wild pig, as it was smiling happily beneath us.

Panorama při jízdě moc nefunguje 😀 The panorama camera doesn’t really work while riding 😀

Na lodi je většina restaurací zadarmo, všechno jídlo v nich máte v ceně. Vařej výborně, ale když už jste na lodi už po dvacátý čtvrtý jako my, a strávíte na nich celkem už pomalu rok (my možná víc), přijde vám vhod, že tu jsou i restaurace specializované, kde si za malý příplatek můžete dát něco speciálního. Na téhle lodi je jich 5: steakhouse, nudlová, mořská, italská a udírna – a právě do té jsme po návratu z pláže zamířili. Loď je to americká a americké jsou tu i porce (XXXXXL!). V udírně to platí obzvlášť, různých masíček vám za 12 USD přinesou odhadem kilo. Byl toho velkej plechovej tác (velikost asi jako ve školní jídelně), horkej, aby jídlo nevychladlo, a k tomu přílohy v roztomilejch kastrůlkách s pokličkama. Od všeho jsem poctivě ochutnala, skvěle se najedla, ale když číšník odnášel zbytky, kuchař nejspíš ani nepoznal, že něco ubylo – tak velká to byla porce!


On the boat, most restaurants are free, yet some restaurants have a small fee. When you are on a boat already for the twentieth fourth time as we do, and spend cruising for total of one year (we maybe more) you appreciate a change – an option to dine at a special restaurant. On this ship there were 5: steakhouse, noodle bar, sea, Italian and smokehouse – and that’s where we headed to right after we returned from our day stop. The ship is US and the portions are US based (XXXXXL!). This was particularly true in smokehouse restaurant. They bring you like one kilogram of meat for about 12 USD! They brought our selection of meat on a giant metal warm tray (about the size like in a school canteen) so the food doesn’t cool down, with side dishes in cute cast rails with lids. I had a good taste of everything, great meal, but when the waiter took away the remains, the cook probably didn’t recognize that something was eaten – that’s how big it was.

Od stolu jsem se odkutálela rovnou do postele, zejtra vstáváme brzo, máme vejlet na starobylý mayský pyramidy. O tom ale zase příště.


From the table I rolled straight to bed, to get up early tomorrow, we had a trip at the ancient Mayan pyramids. But that’s for next time:)

3 thoughts on “Honduras (Caribbean Cruise)

  1. Ahoj 🙂 je škoda, že jste nemohli zůstat na Roatánu déle, protože tohle není vůbec Roatán, ale vytvořená vesnička pro turisty a ostrov vypadá úplně jinak. Na Roatánu je přímo Česká vesnice, kde žijí češi a nebo tam mají domy na dovolenou. Musíte se určitě ještě vrátit a zažít opravdovej Roatán <3

Napsat komentář