Hawaii – Trip to the Lavender Farm

Hawaii – Trip to the Lavender Farm

Greetings to all from Maui – and how else then by Hawaiian: ALOHA! Over the years, we visited Hawaii a lot so we picked up a few phrases, like “mahalo” (= thank you), and yea… that’s about it [haha]. Despite the fact that they have their national language, everyone speaks English, using only few basic Hawaiian phrases with the tourists. This includes a special gesture of greeting called Shaka – a waving (rather shake) with closed palm, with three inner fingers tight, while the thumb and pinkie are straight open. It’s not just a greeting, but also a sign showing everything is fine, or an indication of gratitude. At first, we found it strange but it is really unique and quiet useful since a single gesture can express greeting, respect, apology, agreement, or a goodbye (and I’m sure many more things).


Zdravím všechny z ostrova Maui – a jak jinak než havajsky: ALOHA!:) Za ty roky, co sem jezdíme (samozřejmě, silnice sem od nás nevede, takže bych měla říct lítáme) už jsme pochytili pár frází, jako „mahalo“ (= děkuju), no – a to je vlastně asi tak všechno [haha]. I přes to, že mají svůj národní jazyk, všichni tu mluví anglicky a z havajštiny s turisty používají jen ty základy. K těm patří zvláštní gesto na pozdrav (říká se mu Shaka) – jde o zamávání (spíš zavrtění) otevřenou dlaní směrem k tomu druhému, přičemž tři vnitřní prsty jsou sevřené a krajní, palec a malíček, otevřené. Je to nejen pozdrav, ale i vyjádření, že je všechno v pořádku, a taky poděkování. Nejdřív nám to přišlo zvláštní, ale mají to vymyšlený, jedním gestem můžou vyjádřit pozdrav, respekt, omluvu, souhlas, až po rozloučení – čau čau.

As I already mentioned, I have visited all the main and populated Hawaiian Islands [yaaay] Big Island, Oahu, Maui, Kauai, and Lanai, except of Molokai – its usually an uncomfortable journey due to the rough sea (it takes about 2 hours of sailing), so I preferred to stay on Maui. We have traveled to Maui the most thus it is not easy to discover a new place. Well, yesterday we did some research, and decided to visit the lavender farm. It is in the central of the island which here almost automatically means high above the sea, because the mountains occupy the majority of the surface. Throughout our journey, we stopped at Krispy Kreme donut house – our first time at this place too, located near the airport. Abroad, we are usually fans of Dunkin Donuts, but it isn’t unfortunately on Maui (apparently they are opening 15 stores throughout Hawaii in next year), so we tried their competition. It was unexpectedly a large restaurant! Despite having a large selection of yummy donuts, their store has a huge machine for big production of great donuts. This is located just behind the ordering counter, and next to the seating area over a glass so guests can see how everything works (and especially that the donuts are really fresh)[yaaay]. Well, unfortunately we didn’t see the machinery in action, the salesman said that works 2 times a day, morning and evening, so we must surely stop there once more. Even though we didn’t get to the see the whole process, we settled with the selection of ready-made donuts, which was a decent range [yaaay]!


Už jsem zmínila, že na Havajské ostrovy jezdíme léta, byla jsem na všech velkých a obydlených [yaaay] – Velkém ostrově (Big Islandu), Oahu, Maui, Kauai a Lanai, jen na Molokai se mi nechtělo – musí se tam plout dvě hodiny lodí a bylo zrovna rozbouřené moře, a tak jsem raději zůstala na Maui. Na tom jsem byla nejvíckrát a všechno si to už pořádně prošmejdila, takže objevit tady nové místo není nejlehčí. Včera jsme ale navštívili novinku, levandulovou farmu. Je ve vnitrozemí, což tady skoro automaticky znamená vysoko nad mořem, protože většinu povrchu zabírají hory. Po cestě jsme se stavili v Krispy Kreme koblihárně – tam jsme taky byli poprvé (kdybyste to hledali, je kousek letiště). V cizině jsme zvyklí na Dunkin Donuts, ale na Maui bohužel zatím nemají pobočku (prý jich otevřou 15 po celé Havaji v napřesrok), takže jsme zkusili konkurenci. Byla to nečekaně velká koblihárna! Mají tam obrovské mašiny – doslova velké výrobní linky – na výrobu skvělých koblížek, umístěné za prosklenou stěnou hned vedle objednávacího pultu, takže můžete vidět, jak všechno funguje (a hlavně, že koblihy jsou opravdu čerstvé)! [yaaay] Jako na potvoru jsme ale linku v chodu neviděli, prodavač říkal, že ji spouštějí 2x denně, ráno a večer, takže se tam určitě musíme ještě jednou stavit. Spokojili jsme se tedy výběrem z těch hotových, kterých mají fakt slušný sortiment [yaaay].

After our snack time, we headed to the lavender farm; about half an hour drive from Krispy Kreme, and 45-minute drive from our hotel Andaz at Wailea. Here’s a small note: Hawaii has everything to American standards quite close, the islands are not that large – except of the Big Island, which is larger than all others combined. As I already mentioned, the farm is quite high up by the road, so we went up the hill to a chilly weather (unlike the coast). Well, unfortunately, it even started to rain! It is nothing strange when you have a high peaking mountain in the middle of the island (volcano origin), so the clouds stick around it, usually causing rain. I am also writing this to inform you that the mobile weather applications here on Hawaii are usually showing rain, which mostly applies to the mountain area, yet the coast can be sunny (so don’t take the application so seriously). Hawaii is actually the rainiest place in the world (the highest rainfall) – on the island of Kauai (we also traveled to such famous place, it’s in the middle of the island, basically inside a huge crater) and it rains almost all the time. The second wettest place in the world is in the center of the island of Maui! They are aware of it here so they let us enter and park by the farm for free (since it was raining). We parked close to the entrance, and – disappointment! Actually, we imagined it to be a little different, better! We did some Google research earlier and it looked beautiful, filled with purple beauties! We only saw bushes – not even one purple lavender (all of them were cropped). Even my mom has better “lavender field” in Prague [haha]. Well, despite that, they had a garden with different plants, on which they sold guided walks (what a stunning offer in the rain)[haha]. Well, at least we checked the souvenir shop where we survived the heavy rain that has indeed evolved. In summary – no glory, but at least we had some trip. Hopefully, there are other sites that are worth taking a trip to, and I will talk to you about some of these some other time:)


Po svačince jsme se vydali na levandulovou farmu, asi půlhodinku autem od koblihárny a celkem asi tři čtvrtě hodiny z našeho hotelu Andaz ve Wailei. Tady poznámka: Na Havaji je na americké poměry všechno docela blízko, ostrovy nejsou zase tak velké – snad s výjimkou Big Islandu, který je větší než všechny ostatní dohromady. Už jsem zmínila, že farma je docela vysoko, takže jsme jeli dost do kopce a na rozdíl od pobřeží bylo nahoře docela chladno. Dokonce bohužel začalo i pršet! Ale to není nic divného, jak uprostřed všech ostrovů trčí třeba kilometr vysoká hora (původem sopka), mraky se kolem ní shluknou (z letadla to vypadá, že jsou na ní napíchnuté) a často z nich prší, zatímco na pobřeží je hezky. To píšu, aby vás nevyděsily mobilní aplikace o počasí, kde se skoro pořád uvádí déšť, i když to platí hlavně pro hornaté vnitrozemí. Na Havaji je dokonce nejdeštivější místo na světě (tedy s nejvyšším úhrnem srážek) – na ostrově Kauai (taky jsme se na tohle slavné místo vypravili, je to taky uprostřed ostrova, v podstatě uvnitř obrovského kráteru, a prší tam fakt furt! :), a druhé nejdeštivější místo na světě je ve vnitrozemí ostrova Maui! Jsou si tady toho vědomi a při vjezdu na parkoviště farmy nám kvůli poprchávání rovnou prominuli vstupné. Zaparkovali jsme co nejblíž ke vchodu do farmy, a – zklamání! Popravdě jsme si to představovali trochu jinak, líp! Na Googlu jsme si farmu našli a vypadá krásně, zaplněná fialovými bochánky! My jsme ale viděli jen keříčky – a ani jednu fialovou levanduli! (všechny je měli zrovna ostříhané). I Mamínka má v Praze lepší „levandulové pole“! Kromě toho tam měli zahradu s různými rostlinkami, na které prodávali procházky s průvodcem (v tom slejváku to musí být fakt žužo)[haha]. No, aspoň jsme se podívali do suvenýrového obchůdku, kde jsme přečkali silný déšť, který se mezi tím rozvinul. Shrnutožádná sláva, ale aspoň jsme si udělali výlet, ovšem tuhle farmu už podruhé určitě nenavštívíme!:( Na Havaji – a na Maui samozřejmě ano – jsou ovšem jiná místa stojící za výlet, a na některé vás vezmu třeba někdy příště!

Napsat komentář