Epcot (Disney – Walk Around the World)

Hi guys, today I have prepared something a.m.a.z.i.n.g. – about our first day in Disney World in Orlando, that we spent in EPCOT. And how did we get there? Both park areas (Universal and Disney) are about 30 minutes apart from each other by car, so right after we finished last nights Islands of Adventure, we gathered everything, and headed to Disney. We packed it all in the morning, placed it in our car, left it in the hotel parking lot (we had to pay for it), spent the whole day in Islands of Adventure and in the evening, returned back by boat, picked up our car and off we go:) Before we actually departed, we had to secretly change into dry clothes – the result of a giant water attraction (you can find yesterdays post from the previous park by clicking here), so we wanted to be all comfy and dry for the road:)


Ahoj lidi, dneska jsem si pro vás připravila něco opravdu S.U.P.E.R.! Bude to o našem prvním dniDisney World v Orlandu, který jsme strávili v parku EPCOT! A jak jsme se tam vlastně dostali? Parky Universal a Disney jsou od sebe asi 30 minut autem, takže jsme se po „včerejším“ Islands of Adventure večer sebrali a vyjeli směr Disney [yaaay]. Už to ráno jsme si všechno zabalili, naložili do auta, nechali ho na hotelovém parkovišti (stejně jsme to museli zaplatit), strávili celý den v Islands of Adventure a večer lodičkou zpátky na hotel vyzvednout si auto:) Ještě jsme se v garážích na tajnačku převlíkali – důsledek návštěvy na obří vodní atrakci (příspěvek z předešlého parku můžete najít kliknutím sem), a tak jsme samozřejmě chtěli jet za sucha:)

Parks and hotels

As I said, we first went to Epcot, one of the more relaxed local parks. To make it more clear for you, – Universal has two parks lying side by side connected by a “Hogwarts” train. In Disney World it’s different – it’s much bigger and there are six parks (one water, we didn’t go since we didn’t have much time – bééé…). And those Disney parks lie quite far apart; so you have to move between them by car, bus or sometimes even by train. The area is usually full of hotels, not only in the park area, but also in the surrounding villages and towns, sometimes-even tens of kilometers away. However, if you are looking for something cheaper, it’s better to look for hotels that are further away since the costs of accommodation tend to be lower. We stayed at the All Star Movie Resort, in Toy Story section of the hotel:)


Parky a hotely

Už jsem řekla, že jako první jsme se vydali do Epcotu, což je jeden z pohodovějších zdejších parků. Abych vám přiblížila situaci – Universal má dva parky, které leží vedle sebe a jsou dokonce propojené „bradavickým“ vláčkem. V Disney World je to jinak – je mnohem větší a parků má celkem šest (z toho jeden vodní, tam jsme tentokrát nešli, neměli jsme tolik času – bééé…). A ty jednotlivé Disney parky leží docela daleko od sebe, musíte se mezi nimi pohybovat autem, autobusem nebo někde i vláčkem. A všude kolem jsou hotely, nejen v areálu parků, ale i v okolních vesnicích a městech, kolikrát i desítky kilometrů daleko. Přitom platí, že čím větší vzdálenost od parků, tím nižší cena ubytování. My jsme bydleli v All Star Movie Resort, v Toy Story areálu:)

You will get the most out of it (and see the most) when you book a hotel directly from Disney World. They have several different price categories, from luxury and very expensive to fairly common – but not the cheapest! Due to high prices, many people prefer to live one hour by car away, but they waste a lot of valuable time. Highways tend to be jammed, especially in the morning and night, plus you have to pay for park parking as well! Well, we rather paid extra, and lived in the resort area, Disney World at the All Star Movie Resort. I have pretty good memories from it – it was the first hotel we stayed at with my family, about fifteen years ago when we first visited America (I was 10 – damn time is flying!) The hotel’s accommodation and design is quiet basic and standard – it can’t be compared to Portofino in Universal – but than again, you are the whole day in the park so its perfectly enough for passing out, at night:) Plus, the hotel has cartoons designs and models almost everywhere around the resort, even live figures of their hero’s with whom you can take photos with.


Nejvíc toho samozřejmě stihnete, když si zarezervujete hotel přímo od Disney World, mají je v různých cenových kategoriích, od luxusních a velmi drahých po docela obyčejné – ale taky ne zrovna nejlevnější! Takže spousta lidí raději bydlí třeba hodinu autem daleko, ovšem zabije se tím spousta cenného času, na dálnicích jsou ráno a večer zácpy a platí se za vjezd autem do areálu. My jsme tedy raději dali o nějaký ten dolar navíc a bydleli jsme v Disney World, v hotelu All Star Movie. Na ten mám docela dobré vzpomínky, protože to byl první hotel, ve kterém jsme bydleli, když jsme před snad patnácti lety poprvé s našima přiletěli do Ameriky (to mi bylo deset?! – sakra, to to ňák letí!). Je zařízený docela obyčejně, s Portofinem v Universalu se to nedá srovnat. Ale co, stejně jste od rána do večera v parcích a pak kus noci ještě v Disney vesničce, takže na to přespání úplně stačí. Na chodbách a všude kolem hotelu jsou ukázky z kreslených filmů, chodí tu postavičky jejich hrdinů, se kterými se můžete vyfotit.

How to get to/from the park?

Each hotel has a shuttle bus that runs around every 10 minutes. You just have to find the right stop, but they are clearly labeled, so you won’t mistake yourself. The All Star Movie Resort has all bus stops just outside the main entrance. It’s a little more complicated when want to return to your hotel. Each park has a large bus station in front of the entrance, where you get on. The evening is usually crowded with people (really big crowds!), so be careful to stand in the right queue – every hotel has a separate line. But they all have big signs and there’s a number plan at the entrance to the station, so just look around and you will find it. This bus is of course free of charge!


Jak se do/z parku dostat?

Do všech parků z každého hotelu snad každých deset minut jezdí zadarmo shuttle bus. Jenom musíte najít správnou zastávku, ty jsou ale přehledně označené, takže se nespletete. V All Star Movie Resortu jsou zastávky busů hned u hlavního vchodu. Trošku složitější je to, když jedete zpátky do hotelu. Každý park má před vchodem velké autobusové nádraží, kde nastupujete. Večer jsou na něm obvykle davy lidí (fakt hodně velký davy!), takže je třeba dát pozor, abyste se postavili do správné fronty – na každý hotel je totiž jinde. Ale všechny mají velké cedule a u vchodu na nádraží je plánek s čísly, takže stačí pořádně se koukat. I tenhle bus je samozřejmě zadarmo.

If you don’t live in a Disney hotel or want to drive to the park by car, you have to pay for the entrance and parking. Normal parking costs usually $ 20, or you can pay extra $ 15 for a better parking space, preferably closer to the park. Extra payment is usually worth it; this type is called preffered parking. The parking is huge so you don’t have to walk far since preffered is remotely close to the entrance [yaaay]. Once you pay for the parking, you receive a ticket behind the front windshield wipers so the employees who navigate can recognize you. The preffered cars drive along with the blue line and the normal parking along another. The whole parking is filled with employees in orange vests that navigate the correct direction, they even show you the exact place to park – they have it perfectly organized! If you don’t have preffered parking, you can get to the park by a small car train (they run almost all the time), so you don’t have to walk since it takes you right in front to the entrance:) Well, as I said, we always travelled by bus – it’s not only free but it stops right at the entrance to the park.


Když nebydlíte v Disney hotelu nebo chcete jet do parku autem, musíte si za vjezd a parkování zaplatit. Platí se na mýtné bráně a ráno tam bývá obvykle docela fronta, ale na druhé straně, jde to celkem rychle. Normální parkovaní stojí $ 20, a za dalších $ 15 si můžete přikoupit lepší místo o hodně blíž ke vchodu do parku. Příplatek určitě stojí za to, parkoviště tu mají fakt obrovská (to jinde nevidíte), takže pak nemusíte tu dálku ke vchodu [yaaay]. Tomuhle lepšímu parkovaní říkají preffered parking. Po zaplacení vám na auto dají lísteček, aby vás zaměstnanci mohli rozpoznat – preffered auta jedou po modré čáře a ty s normálním parkováním zase po jiné. Na parkovišti jsou všude zaměstnanci v oranžových vestách, kteří ukazují, kam mají návštěvnici jet – dokonce vám ukážou místo kam zaparkovat, mají to fakt skvěle zorganizované! Pokud nemáte preffered parking, jsou po parkovišti zastávky k vláčkům (ty jezdí skoro pořád), takže nemusíte docházet, jenom nasednete a on vás odveze z parkoviště ke vchodu:) My ale jezdili hlavně busem, jak jsem už říkala, a ten je nejen zadarmo, ale zastavuje přímo u vchodu do parku.

Epcot

At the entrance to every Disney park your bag gets quickly inspected by the staff security, so I showed my purse – and off to the attractions! Epcot has three main ones:

Spaceship Earth – slow-moving attraction, depicting the evolution of how people communicate, so mainly about technological innovation. This attraction is at the very beginning of the park, so you cannot miss it – it’s a giant golf ball, sort of a symbol of the entire park (really huge – just wait for the photos and us small ants).

Another popular one is Test Track, an attraction that is based on the idea of testing cars, so you drive through obstacles on wet or frozen roads, wild bends, immediate accelerations etc. [yaaay]. And the best part: while you wait your turn in line, you get to generate your own car model, that you can later on test ride!


Epcot

U vstupu do každého Disney parku vám rychle prohlédnou tašky, takže jsem ukázala kabelku – a šup na atrakce! Epcot má tři hlavní:

Spaceship Earth – jedete pomalu ve vozíčku a postupně vidíte růzbné zajímavíé věci, jak se pěstují různé rostliny k výživě lidí, ukazuje se tu vývoj, jak lidé komunikují, prostě je to taková poučná atrakce. Umístěná je hned na začátku parku, a tak ji určitě nepřehlédnete – vypadá jako obří golfový míček a je to i symbol celého parku (fakt obrovská koule – uvidíte na fotkách, jací jsme mravenci).

Hodně populární je Test Track, fakt rychlá jízda závodním autem, které jakoby testujete. Vyjedete z depa, projíždíte překážkami, smyky na mokré a namrzlé vozovce, šílené zatáčky, zrychlení a podobně [yaaay]. Během čekání si hlavně můžete na počítačích postavit vlastní aute, které pak na dráze otestujete!

In addition to testing cars you can test what it’s like to be an astronaut at Mission Space attraction! NASA shows you the training and then they fly you to Mars in a simulator:)! Due to a heavy G force, you have two options at the entrance – heavier and lighter. Heavier called the Orange Team, participate in the full experience of spinning, G force during launch and return, while lighter version is suitable for people who have minor health problems, children, or for those who do not feel good with sudden movements. Of course we tried the full experience of the Orange Team and it was great. But be careful! It’s not just harmless fun – there was a tragedy on such flight simulator few years ago. A small boy fell into a coma and did not survive (that’s what was written in the news, so that’s probably why they introduced a lighter version). Of course there are big signs with warnings for people with weak heart and various health problems. You know, America is a land with rash judgments and ever-present lawyers who tremble just to make someone sue someone for damage. Brrr! Sad story:(


Kromě testovaní aut můžete zkusit jaké to je být astronautem na atrakci Mission Space! Ukážou vám školení NASA a pak už sami poletíte v simulátoru na Mars:)! Kvůli silnému přetížení (a je to fakt síla!) můžete při vstupu zvolit ze dvou možností – těžší a lehčí. Těžší se nazývá Orange Team, kde se zúčastníte plného zážitku točení, odstředivé síly během startu a návratu. Lehčí verze je vhodná pro lidi, kteří mají třeba drobné zdravotní problémy, menší děti, nebo pro ty, co jim není dobře při prudkém pohybu. My jsme samozřejmě vyzkoušeli plný zážitek v Orange Team a bylo to skvělý. Ale pozor! Nejde jen o neškodnou legraci – před několika lety tady došlo k tragédii, let na simulátoru nepřežil jeden menší kluk, který upadl do kómatu a už se bohužel neprobral (tak to alespoň psali ve zprávách a asi kvůli tomu zavedli i lehčí verzi). Samozřejmě jsou všude velké cedule s varováním, že na atrakci nemohou lidé se slabším srdcem a různými zdravotními problémy. To víte, Amerika je země sudičů a všudypřítomní právníci se jenom třesou na to, aby někoho mohli žalovat o náhradu škody. Brrr!

In addition Epcot is very spectacular on its own! The park is built around a large lake with different parts that symbolize several countries so if you manage to walk around the whole lake (it can easily take all day), it’s as if you traveled around the world! The countries are designed at random, so just behind Mexico is Norway, then Japan, France, Morocco, Italy, Canada, Britain, America, and so on:) Each country displays a famous local building with attractions (carts or boats that take you through some adventure). There are shops with typical goods from that country, with their food (for example “Norway” has amazing sandwiches with smoked salmon, and “Paris” flawless cafe and cakes).


Kromě atrakcí je Epcot sám o sobě jedna velká podívaná. Park je postaven kolem velikého jezera a jeho jednotlivé části jsou inspirovány různými státy, takže když ho obejdete (to taky může trvat klidně celý den), jako byste cestovali kolem celého světa! Země jsou přitom na přeskáčku, kousek za Mexikem je Norsko, pak Japonsko, Francie, Maroko, Itálie, Kanada, Británie, Amerika, a to jsem nevyjmenovala všechny. V každé zemi je pavilón v podobě nějaké tamní slavné stavby, s atrakcí (vozíčky nebo lodičky, které vás provezou nějakým dobrodružstvím). Jsou tu prodejny s typickým zbožím z té země, restaurace s jejím jídlem (na to se těším pokaždé nejvíc, například v „Norsku“ mají sendviče s úžasným uzeným lososem, v „Paříži“ zase bezvadnou kavárničku s dorty) [yaaay].

Epcot has Eiffel Tower, Japanese temple with a giant sushi restaurant (you can participate in pearl hunting while you are waiting for a table – I had pretty big one – everyone was surprised!). We visited “England” – you can buy Fish & Chips! They pack it in newspaper, which is specifically printed by them (the perfect atmosphere for all!) We didn’t try it this time, since we had lunch in Italy [yaaay]. Even though the food is amazing – and worth waiting for), some restaurants have very long waiting queue so I recommend making advanced reservation through their Disney application (same application you use for Fastpass). We barely got our table; it was so full, like everywhere, in every country [haha].


Je tu Eiffelovka, japonský chrám s obří suši restaurací (při čekání na stůl si můžete vylovit mušli s perlou – já jsem měla docela velkou – to všichni dost koukali). A když už jsme u jídla, v „Anglii“ prodávají fakt super Fish & Chips – balí ho do papíru vypadajícího jako noviny, který si kvůli tomu zvlášť tisknou (pro dokonalou atmosféru tu prostě udělají vše!). To jsme ale tentokrát nevyzkoušeli (ale já minule jo!), protože jsme se naobědvali v Itálii! V některých restauracích se ale dost dlouho čeká (v Itálii jsme se do restaurace přes davy skoro nemohli vecpat), ale je možné si předem udělat rezervaci přes Disney aplikaci v mobilu, kde se také dělají Fastpassy na přednostní vstup na vybranou atrakci (rozhodně doporučuju!).

Since we are talking about food, I can’t forget about one very unique attraction I’m especially fond of – a drink from all over the world [yaaay]. It’s near the entrance – a large room with vending machines that offers lemonades and sodas from Coca Cola from around the world, for free. Most of them were for us, unknown, so it was so cool to try them all, in small shot paper cups [yaaay]. I really liked soda from Israel, and Africa, but some were pretty gross (we of course tried all – and remained close to the toilets for a while – but they have them everywhere so we were good [haha]).


Když už jsme u toho jídla, nesmím zapomenout na jednu atrakci, kterou mám obzvlášť ráda – pitíčkacelého světa [yaaay]. Je to blízko vchodu – vlastně velká místnost s automaty, kde si do malých kelímků můžete zadarmo načepovat limonády značky Coca Cola z různých koutů světa. Je jich tu spousta a o většině jsme předtím ani neslyšeli. Super je izraelská a některé africké, jiné nám zase tak moc nechutnaly, ale to víte, že jsme je vyzkoušeli všechny! (a pak se radši moc nevzdalovali od záchoda, ale ty tu naštěstí mají skoro na každém rohu).

The park is so big that after few hours on feet, you crave to sit down and just look around, since its also interesting:) The best of any park is of course the evening. The park presents a beautiful parade with floats, dancers, Disney’s characters, all topped off with fireworks. When the nighttime sky is starlight and the crowds are slowly on their way to the exit. Unfortunately, we didn’t stay for the fireworks. We were absolutely K.O. plus we planned to stay in tomorrow’s Magic Kingdom Park until midnight (where we saw beautiful fireworks with light show), so we wanted to get some rest. Even though it might not seem so exhausting, a whole day walking, riding on attractions, and almost always passing through crowds and crowds of people can really be piece of hard work – almost unable to walk [haha], we were super pleased to tumble into bed alive!:) Who would believe so much fun is so exhausting?


Epcot je tak obrovský, že si po pár hodinách člověk rád sedne na lavičku a rozhlíží se kolem, i to je totiž zajímavé. Nejlepší je to samozřejmě k večeru, kdy parkem prochází slavnostní průvod s alegorickými vozy, tanečníky, Disneyovými postavičkami, zakončený ohňostrojem. To už se stmívá, na obloze září hvězdy a davy návštěvníků se pomalu vydávají k východu. My jsme ale na ohňostroj bohužel už nezůstali. Byli jsme totiž naprosto vyřízení, a taky jsme plánovali zůstat v zítřejšímMagic Kingdom“ parku, až do půlnoci (kde jsme viděli nádherný ohňostroj a světelnou show), takže jsme si chtěli pořádně odpočinout. I když se to nezdá, celodenní chození, jízda na atrakcích, a někdy i probíjení se davem dá opravdu zabrat!

I hope you liked this post from the first park at Disney World and I’m off to writing about – day 2 form Magic Kingdom, most beautiful park from of all Disney – at least for me:)


Snad se vám můj příspěvek z prvního parku v Disney World líbil a já jdu psát o dalším, Magic Kingdom, pro mě nejkrásnějším z celého Disney:)

8 thoughts on “Epcot (Disney – Walk Around the World)

  1. Wow zatím všechny parky vypadají vážně skvěle, asi bych nemusela ani do všech, určitě i jeden by byl velký zážitek 🙂 A máš to super detailně popsané, pokud tam někdy vyrazím, tak použiji tvůj článek jako průvodce 🙂

    1. Jee dekuju ti:))! To jsem rada ze se ti libi, a rada to ctes:) Jeden je taky bezva, ale kdyz uz se trmacis takovou dalku, to uz jsme museli do vsech:)

Napsat komentář