Browsing New York – Day 2

Browsing New York – Day 2

Hello everyone! I hope you are enjoying Halloween weather, like me, especially beautiful walks through colourful leaves (The downside is that it usually ends up with frostbites)[brrr]. Lets rather go back in time to our trip to New York.


Ahoj všichni! Doufám, že si užíváte dušičkové počasí, tak jako já, hlavně krásné procházky barevném listím (odvrácená stránka je, že pomalu s rampouchem u nosu…) [brrr] Raději se tedy přenesme v čase trošku zpátky – k našemu výletu po New Yorku.

The second day we went to Fifth Avenue and of course did plenty of shopping, we couldn’t resist! In doing so, we checked the largest privately owned office complex, Rockefeller Canter, and took a trip to the top of one of the icons of New York, Empire State Building (at the time it was the highest building in the world). There are several kinds of tickets, we bought for the top view in the 102nd floor for $54, and the standard one includes a trip to the 86th floor for $34, which is also amazing, because there the observatory is fenced, while the top is just glass, so you can’t go out (which again is not so bad, because the wind would probably blow us off)! The experience was amazing; pretty view overlooking the whole of New York. As it is pretty usual in the US, they have a small exhibit and gift shop; we bought a small sculpture and a clip-on badge.


Druhý den jsme se vydali na Pátou ulici a samozřejmě navštívili plno obchůdků, tomu nešlo odolat! Přitom jsme občíhli i největší soukromě vlastněný kancelářský komplex světa, Rockefeller Center, a vyjeli vrchol jedné z ikon NY, Empire State Building (ve své době to byla nevyšší budova světa). U pokladny mají několik druhů lístků, my si koupili ty na nejvyšší vyhlídku, do 102. patra za $ 54, ale i výlet do 86. patra za $ 34 je úžasný, protože tam je vyhlídka oplocená, zatímco ta nejvyšší je zasklená, takže nemůžete jít ven (což ten den zase tak nevadilo, protože byl takový vítr, že bychom stejně nespíš ulítli!). Zážitek to byl úžasný, všechno jsme si pěkně prošmejdili a prohlídli. Jak je v USA zvykem, mají tu rovnou i malou výstavku a obchůdek se suvenýry, takže jsme si samozřejmě koupili sošku a připínací odznáček.

After the panorama view on ESB, we went to get refreshed by strawberries in chocolate in Godiva, next to the huge and beautiful St. Patrick’s Cathedral. Of course we looked there too, even though it was crowded with a pretty big queue. Oh, I almost forgot that during sightseeing we had an amazing lunch at a department store Bergdorf Goodman! It was probably the best lunch we have experienced in New York. The restaurant is on a top floor of a luxury women’s department store, (next door is the same store for gentlemen) with a beautiful view of Central Park. We went there the day before, but it was all booked out so we made reservation for the next day, and it was amazing! Even though it’s not the cheapest, the experience was great, wonderful atmosphere and of course delicious food – tuna tartar with avocado and main course farm chicken, with chocolate “mouse” for dessert. I definitely recommend visiting it, if you ever go to NY. Or just get something tiny like tea and biscuits because between 3 and 5 o’clock they offer special menus – afternoon tea style, which includes different kinds of tiny desserts, sandwiches and biscuits on a silver platter storey (it looked really nice, like in a movie).


Po vyhlídce na ESB jsme se trošku občerstvili jahodamičokoládě v cukrárně Godiva, hned vedle obrovské a krásné katedrály svatého Patrika. Samozřejmě jsme se tam taky podívali, i když byla pěkná fronta. Jej, málem jsem zapomněla, že jsme během procházky zašli na úžasný oběd v obchodním domě Bergdorf Goodman! Byl to asi nejlepší oběd, co jsme tentokrát v New Yorku zažili. Restaurace je v horním patře luxusního obchodního domu s dámskou módou (hned vedle mají stejný dům zase pro pány) a má krásný výhled na Central Park. Byli jsme se tu mrknout už včera, ale měli plno, tak jsme si alespoň rovnou udělali rezervaci – a teď ji využili. I když tu není zrovna nejlevněji, byl to skvělý zážitek, krásná atmosféra a samozřejmě vynikající pochoutka – tuňákový tataráček s avokádem a jako hlavní jídlo farmářské kuře, nakonec čokoládovoumyš“ jako dezert. Návštěvu téhle restaurace určitě doporučuju, jestli se někdy vydáte do NY. Stačí si dát třeba jen čaj a něco malinkého. Mezi 3. a 5. hodinou dokonce nabízejí speciální meníčko ve stylu čaj o páté, kdy vám k bezvadnému anglickému čaji přinesou různé druhy malinkých desertů, sendvičů a sušenek na stříbrném třípatrovém podnosu (vypadalo to fakt krásně, jako z nějakého filmu).

After a long day, we went towards the hotel – and along the way stopped at huge, but seriously huge Victoria’s Secret [yaaay]. We planned to do all shopping towards the end of the day, to not drag all bags, but we still ended up taking a taxi (it costs few dollars) to Times Square because the three-story VS is a big hassle [haha]. Honestly, we spent there about three hours, and we still had to return there twice because I just didn’t manage to go through everything … plus they had great deals, gift with purchase and discounts so it was a must. They have similar deals and gifts online so definitely give it a look if you are looking for Christmas gifts. They even had a special edition for New York, outfits with logos that can only be purchased there, so I bought gifts for mom and sis:)


Večer jsme se vydali směrem k hotelu – a cestou to vzali skrz obrovský obchod Victoria’s Secret [yaaay]. Nákupy jsme si samozřejmě naplánovali až na konec, abychom se přes den netahali s taškami po atrakcích. I tak jsme si nakonec na Times Square vzali taxíka (stojí to jen pár dolarů), protože třípatrové VS je fuška [haha]. Upřímně, jen v tomhle jediném obchodě (přesněji maxi obchodě) jsme strávili asi tři hodiny, a to jsme se tam v dalších dnech ještě dvakrát vrátili, protože jsem to prostě všechno nestihla projít… Natrefili jsme navíc na dobu, kdy měli výhodné akce s dárky, podobné mají i na webovkách, hlavně na Vánoce, takže se určitě koukněte, jestli hledáte krásné dárečky! Měli dokonce speciální edici oblečení New York, která se dá sehnat jen tam, takže jsem koupila originální dárečky mamínce a ségře:)

After all that plodding, we became hungry again so we dined at Bubba Gump, which is just a few steps away from our hotel [yaaay]. As always, we ordered shrimp with rice in a spicy sauce (New Orleans) and a cocktail CoronaRita that has attached tiny Corona (as you drink the cocktail, the beer is poring into the glass – it looks super cool). When you order the cocktail you buy the glass too, so after dinner we visited the Bubba Gump gift shop, showed the recite and obtained a clean glass – it’s actually a shaker so we can mix drinks at home [yaaay]!


Po všem tom trmácení nám k večeru zase vyhládlo, což jsme vyřešili další návštěvou Bubba Gump, které je od hotelu jen pár kroků. Jako vždycky jsme si objednali krevety s rýží New Orleans a speciální koktejl CoronaRita, který má v držáčku přidělaný malinký pivíčko Corona (jak upíjíte koktejl, tak vám zároveň ubývá pivo). S koktejlem si kupujete i skleničku, takže po večeři jsme s účtem skočili do obchůdku s Bubba Gump suvenýry, kde nám dali čisté skleničky – ony to jsou vlastně šejkry, doma si můžeme míchat drinky!

So, now you know everything about our second day in NY, I hope you also have a beautiful day – and again in my next blog post! Yeah, actually there is this: That night a new episode of The Walking Dead got released, which we were so terribly excited about, and guess what … the TV didn’t have AMC channel!! [aaaah], so we had to wait for the morning when it’s online! Goodnight!


Tak, a teď už víte o našem druhém dni v NY všechno, doufám, že i vy se máte krásně – takže zase u příštího příspěvku! Jo vlastně ještě tohle: Ten večer vycházel nový díl The Walking Dead, na který jsme byli tak strašně natěšený, a hádejte co … v hotelu neměli AMC kanál!! [béé], takže jsme museli čekat na ráno až to bude online! Dobrou noc!

Napsat komentář