Alaska Cruise – What, How, When, Where

Hello everyone! Its not a long ago we returned from Majestic Princess ship when we sailed from Barcelona to Singapore, and – guess what … [pause] … we are just on our way to Alaska, where we will have another cruise! Just recently, I was with my family visiting Hawaii, the island of Maui, but things are moving quickly, literally every moment [haha], Moni and I have flown to LA – well, now we are currently on the plane, towards Fairbanks! But I’ll summarize everything – as we were in LA and what’s going to happen in the upcoming days [yaaay].


Ahoj všichni! Není to dlouho co jsme se vrátili z cesty obří lodí Majestic Princess, kterou jsme pluli z Barcelony do Singapuru, a – hádejte co … [pause]… právě jsme na cestě na Aljašku, kde nás čeká další plavba! Mezi tím jsme byli s našima na Havaji, na ostrově Maui, ale věci se hýbou rychle, doslova každým okamžikem [haha], a tak jsme s Moni odtamtud před pár dny odletěly na skok do LA – no, a teď jsme právě v letadle, směr Fairbanks! Ale ještě vám to v kostce všechno shrnu – jak jsme se měli v LA a co nás dál vlastně čeká [yaaay].

We met Jirka and Sláva in LA – they arrived one day after us. Together, we spent two really busy days (we were so exhausted after each day, we could barely get into our room at night), visited main attractions – Hollywood (not far from here), Santa Monica and its famous pier with a Russian wheel, Venice Beach with plenty exercisers (like muscle beach), the marketplace Grove, the most famous shopping street in the world – Rodeo Drive in Beverly Hills, Griffin Observatory also known from many movies … and more and more, while impatiently waiting for D-day – the departure to the north, to Alaska! [yaaay].


V LA jsme se setkaly s Jirkou a Slávou, kteří tam za námi přiletěli. Společně jsme tu strávili dva opravdu nabité dny (večer jsme se těžko dobelhali únavou na pokoj), navštívili hlavní atrakce – Hollywood (což nebylo daleko, protože právě tam jsme bydleli), Santa Monicu a její slavné molo s ruským kolem, Venice Beach se spoustou cvičenců, tržnici the Grove, nejslavnější nákupní ulici světa Rodeo Drive v Beverly Hills, taky Griffinovu Observatoř známou z mnoha filmů … a další a další, a přitom netrpělivě čekali na den D – tedy odjezd na sever, na Aljašku! [yaaay].

Unlike conventional cruise, which you can find at www.princess.com ours will be a little different, because before getting on the ship, we have a weeklong tour of the mainland to see the stunning land of Alaska. We will be traveling between several locations by bus and also by a special glass sightseeing train, everything organized by Princess. My family and I have been on this type of a cruise in Alaska 8 years ago, but for the guys, it will be a new surprising experience, so we are curious to see their reactions [yaaay]. You can find tons of information on Princess webpages, how do these types of land trips look, what to expect, how much it costs, and everything else.


Na rozdíl od běžné plavby, kterou si můžete najít na www.princess.com bude ta naše trochu jiná, před naloděním totiž máme týdení cestu po pevnině, po zajímavých místech na Aljašce, na která se dopravíme autokarem a hlavně zvláštním proskleným vyhlídkovým vlakem, všechno organizované od Princess. My s Moni jsme už na takové cestě a plavbě byly před pár lety, ale pro kluky to bude novinka a překvapení, tak jsme zvědavé, jak se jim to bude líbit! (Což bude! Je to totiž fakt super zážitek, tak komu by se to nelíbilo, žejo?:) Na Princess webovkach najdete spoustu podrobností, tak se můžete mrknout, jak taková cesta vypadá a probíhá.

The land tour:

It’s a great experience, starting in the middle of Alaska, in the town of Fairbanks, which lies deep in the center of beautiful land. From here it’s 360 miles (600 kilometers) to the sea, to the port of Anchorage, where we then board the boat. There are some wonderful stops along the way, sleeping in big wooden chalets and hotels in the middle of the deserted forest, so you can feel the nature around you. Every day you go to another place, there are various adventures and sightseeing trips over the day, and during the evening enough time to explore the surroundings. You usually move to the upcoming city early in the morning or vice versa, usually one or two hours bus ride. You don’t carry your luggage; Princess transports it for you, literally from room to room in each city.


Cesta po souši:

Je to velkej zážitek, začíná se uprostřed Aljašky, ve městě Fairbanks, které leží hluboko ve  vnitrozemí. Tam právě teď letíme. Odtud je to 360 mil (asi 600 kilometrů) k moři, do přístavu Anchorange, kde pak nastoupime na loď. Po cestě je několik nádherných zastávek, spí se ve velkých dřevěných chatkách a hotelech, které jsou uprostřed opuštěného lesa, takže pocítíte tu přírodu kolem vás. Každý den strávíte v jiném místě, přes den jsou různé dobrodružné a poznávací výlety a večer dost času na zkoumaní okolí. Přesuny jsou obvykle brzo ráno nebo naopak večer, přejezd obvykle trvá jednu nebo dvě hodiny. O zavazadla se nestaráte, ty vám přepraví Princess, doslova z pokoje do pokoje.

From previous trip to Alaska, I most enjoyed the sleigh drawn by a large pack of Husky dogs. We also saw beautiful river that just dragged salmons upwards, there were thousands of thousands of them, the black ridges on the surface side by side, and then jumped to the height over the weirs created by the stones. And I even have one creepy experience. Helicopter ride! We flew over the forests and fields, below us a group of reindeers, few bears, when we landed on a glacier. We get off on a slippery ice, the pilot takes us to the edge of the glacier where you can see the landscapes, and at the same time, they mumble: “watch out for those holes! Do not come near them!”. If someone falls in them, it’s over for you, water is created and they run through the iceberg all the way, down 300 meters or more! Those holes, on average, were a meter long, and there was such an ice funnels around them that if someone accidentally stepped on it, nobody would stop it! Brrr, I’m still thinking about it, getting goose bumps now!

And the best part I look forward the most? Journey by sightseeing train to Anchorange, the largest city of Alaska! It’s a special cruise train with a glass roof, so besides the beautiful view around you, you can see above yourself! After about 5 hours ride (Sheldon from Big Bang Theory would certainly regret that it is not a longer ride, and I remember it was really wonderful) will stop at Anchorange where you will board the boat. Well, you can see our entire cruise on the map.


Z minula se mi nejvíc líbila jízda na saních tažených velkou smečkou psů husky. Bezvadná byla taky návštěva u řeky, kterou zrovna táhli lososi proti proudu, bylo jich nepočítaně, tisíce a tisíce, černé hřbety na hladině jeden vedle druhého, a pak skákali do výšky přes jez, který tam vytvořily napadané balvany. A dokonce mám i jeden strašidelnej zážitek. Helikoptérou jsme jako rodina letěli nad lesy a loukami, pod námi stáda losů a sem tam ňákej medvěd, a přistáli jsme na vysokánském ledovci. Vystoupíme, pod nohama fakt kluzko, prostě led, pilot nás vede k okraji ledovce, za kterým je vidět krajina dole, a přitom mimochodem utrousí: Pozor na ty díry! K těm se nepřibližujte! Tam kdyby někdo spadl, je s ním konec, vytvořila je voda a vedou skrz celý ledovec až dolů, klidně 300 metrů i víc! Ty díry přitom měly v průměru tak metr a kolem nich byl takový trychtýř z ledu, že kdyby tam někdo omylem šlápnul, tak jede a nikdo ho nezastaví! Brrr, ještě teď mám z toho pomyšlení husí kůži!

A ta nejlepší část, na kterou se těším nejvíc? Cesta vyhlídkovým vlakem do Anchorange, největšího města Aljašky! Je to totiž speciální výletní vlak se skleněnou střechou, takže kromě nádherného výhledu kolem sebe vidíte i nad sebe! Po asi 5hodinové jízdě (Sheldon z Teorie by určitě litoval, že není delší, a já si pamatuju, že to bylo fakt nádherný) se zastaví v Anchorange, kde se nalodíte na loď. Na plánku vidíte naši celou plavbu:)

Ship:

There is a weekly voyage (plus the land in advance), but Princess offers several options, terms and lengths that can be combined in different ways. Ours are from Anchorange to Vancouver, Canada, with four stops in Alaskan harbors and two days at sea, in which it sails around the glaciers – a spectacular experience on its own! Last time, a huge piece had broken away from the glacier, with a rumbling collapsing noise into the sea!

We ordered trips at every stop! A raft on the Denali River, a four-way trip through the National Park, a trip to Canada with an ancient gold-jungle train, and plenty of other experiences. Here you can also look at a salmon farm, ride a dog sled, fly a helicopter over the glacier, visit the reindeer resort, gaze through giant totems with beautiful paintings, taste local giant crabs and dozens of other options.


Plavba:  

Čeká nás týdenní plavba (plus předem ta pozemní), ale Princess nabízí několik možností, termínů a délek, které se dají různě kombinovat. Ta naše je z Anchorange do kanadského Vancouveru, se čtyřmi zastávkami v aljašských přístavech a dvěma dny na moři, v nichž se proplouvá kolem ledovců – podívaná sama o sobě! Minule se kousek od nás a před našima očima z vysokánského ledovce odlomil obrovský kus a s rachotem se zřítil do moře. Všem na palubě přitom pěkně zatrnulo.

Na každé zastávce jsme si už objednali výlety! Čeká nás raft na řece Denali, cesta na čtyřkolkce národním parkem, jízda do Kanady starobylým zlatokopeckým vlakem a plno dalších zážitků. I tady se člověk může kouknou na lososovou farmu, projet se se psím spřežením, proletět helikoptérou nad ledovci, navštívit sobí resort, okouknout obří totemy s nádhernými malbami, ochutnat místní velikánské kraby a desítky dalších možností.

Well, I’m really excited about it all! By the way, when we’re at Alaska, would you ever taste reindeer meat? I don’t think I will. Of course, let’s see! Never say never! I will always keep you informed by words and images, so watch my blog and Stories on Instagram. And let’s go!


No, už se na to všechno strašně TĚŠÍÍÍM! Mimochodem, když už jsme u té Aljašky, ochutnali byste někdy sobí maso? Já asi ne! Ovšem, uvidíme! Jak se přece říká: Nikdy neříkej nikdy! O všem vás budu průběžně informovat, slovem i obrazem, takže sledujte můj blog i Stories na Instagramu. A jdeme na to!

5 thoughts on “Alaska Cruise – What, How, When, Where

  1. To je skvele! Letos nikam na dovolenou nejedeme, tak je super cestovat s vama:) Moc si to tam uzijte! Pises to moc pekne, tak me mrzi, ze ti nikdo nenechava komentare❤️ Opravdu je to ????????????????????????. PS: Jsem rada, ze ma alespon nekdo vice veci od Pink nez ja;)…Ikdyz…. ????????????…Uzivejte! papa ????????

    1. Jé ahoj:) to jseš hodná, jsem ráda že se ti články líbí, a i když jsi zustavala doma tak ti články dělají radost:) I když je cestování užasný, všude dobře, doma nejlíp:)

Napsat komentář