A Christmas to Remember

A Christmas to Remember 

Hello everyone! I hope you have enjoyed last few days of 2016 and the post-Christmas atmosphere. The time on Maui flies so fast, so I only just now got time to write abut our Christmas day! So, after breakfast we went for a little walk around the hotel that was gorgeously decorated for a couple of days before, but for the 24th, they prepared special event with entertainment, decor and beautiful presentation! Right next to the hotel shop were Christmas markets and entertainment corner with Santa [yaaay]. It was the largest and most hairy-bearded valet man, although much younger than the images of Santa, but nicely masked – and played it well with passion! (Kids liked him; we also took a photo with him). In addition, there were varieties of games for children and adults. Employees dressed in elves’ costumes were inflating funny shaped balloons into various ornaments. I have asked for reindeer horns, Moni Santa’s hat with a white beard, brother Pípa bow and arrows (they actually fired!), and mom had elf cap. They were also coloring faces; daddy got a painting like Rudolph the red nose reindeer:)


Ahoj všichni! Doufám, že jste si pořádně užili poslední dny roku 2016 a povánoční pohodičku. Čas nám tady na Maui strašně letí, a tak jsem se teprve teď dostala k příspěvku okolo Vánoc! Na Štědrý den jsme se po snídani šli trošku projít po hotelu, byl vánočně vyzdobený už pár dní předtím, ale na dnešek připravili speciální atrakce, výzdobu a představení! Hned vedle hotelového obchůdku otevřeli vánoční trhy a zábavní koutek se Santou [yaaay]. Představoval ho nejmohutnější a nejfousatější valeťák, sice mnohem mladší než Santa z obrázků, ale hezky namaskovaný – a hrál ho dobře a se zaujetím! (dětem se líbil a vyfotili jsme se s ním i my). Byly tu i různé hry, pro děti i dospělé. Zaměstnanci hotelu v elfovských oblečcích nafukovali vtipně tvarované balónky a dělali z nich různé ozdoby. Já jsem si nechala udělat sobí rohy, Moni Santovu čepici s bílým plnovousem, brácha Pípa luk a šípy (střílely!), Mamínka elfí čepičku. Měli i barvičky na obličej:), tatínek si nechal udělat Rudolfův červený sobí nos.

We spent the afternoon at the beach and the pool (of course with the full balloon collection), and then went for last Christmas shopping to the next Market. They even had a packing gift stand (for free – but tips welcome). We purchased and wrapped everything beforehand, so we didn’t really use this option, only for last bits. We were mainly wondering if they have some special Hawaiian gifts or local events during Christmas (like Hawaiian kalua – special cooking method), but we only found variety of food that was specifically prepared for customers during Christmas. It was mainly cooked meat, of course, the giant US version, which did not really impress us.


Odpoledne jsme strávili u moře a u bazénu (samozřejmě s plnou balónkovou výzbrojí), a pak se vydali na poslední vánoční nákupy do vedlejšího marketu. Měli tu i stánekbalením dárků (zadarmo – ale dýška vítána). Všechno jsme už měli dopředu nakoupené a zabalené, takže jsme tuhle možnost ani moc nevyužili – jenom na poslední drobnosti. Hlavně nás zajímalo, jestli jsou tu k vidění nějaké havajské dárky nebo akce, které se na Vánoce dělají (jako havajská kaluaspeciální metoda vaření), ale našli jsme jenom různá jídla, která tu na Štědrý den pro zákazníky připravili. Byla to hlavně pečená masa, samozřejmě v obřím US provedení, což nás zase tak moc nezaujalo.

Beach wear in Christmas theme:) When else than during ‘winter’!

After a pleasant day, we got ready for dinner and headed to Makawao, less than an hour drive from Wailea. Makawao is pretty inland town on the slopes of Haleakala volcano, fairly high above the sea level. In the summer it’s not too hot and a night in December is little chilly, for a hoodie or so:) Every time we’re on Maui, we love to take a trip to this place, to see the plantations, grazing cows, and they even hold cowboy rodeo. Besides the farmers, lots of artists live in Makawao as well; it was even voted one of the top 25 arts destinations in the United States. Houses have traditional architecture from centuries ago, with lots of shops, galleries and restaurants. All those attract tourists, although the beaches and hotels are quite far away. We have discovered a nice steak restaurant (Makawao Steak House), they cook really well and the atmosphere is just wonderful (long car ride is definitely worth it). It’s usually visited by locals, for large family dinners, with several connected tables that withheld like twenty people with a small children (the native Hawaiian babies are especially cute). We even have our special favorite table for six, next to a fireplace whose heat in December comes very handy. For Christmas, we made reservation few days in advanced, since it’s always crowded! Anyways, like always, the food was excellent, they have great steaks on a small diameter but very high, it’s everyone’s favorite, but this time I ordered onion soup and chicken in miso sauce [yaaay]. For desert, we wanted to go for freshly baked donuts to Krispy Kreme in Kahului, our almost daily classic – waiting for fresh made donuts; maybe I should devote a special chapter to it (no wonder cops love eating in almost every American film). But they were sadly closed over the holidays, so we went back to the hotel … where we found gifts from Santa Claus!


K večeru jsme se hodili do gala a vyrazili do Makawaa, necelou hodinku autem z Wailei. Makawao je hezké vnitrozemské městečko na úbočí sopky Haleakala, tedy docela vysoko nad mořem, v létě tu není moc horko a v prosinci člověk večer snese dokonce mikinku. Rádi sem jezdíme na výlety pokaždé, když jsme na Maui. V okolí jsou plantáže, pasou se tu krávy, pořádají tu kovbojská rodea. Vedle zemědělců tu žije i hodně umělců, před lety bylo Makawao dokonce vyhlášeno jednou z 25 top uměleckých destinací ve Spojených státech. Domečky tu mají tradiční architekturu jako z dob před sto lety, se spoustou obchůdků, galerií a restaurací. To všechno přitahuje turisty, i když od pláží a hotelů je to docela daleko. My si tu objevili hezkou steakovou restauraci (Makawao Steak House), kde vaří tak dobře a kde je tak pohodová atmosféra, že nám to za tu cestu autem stojí. Chodí sem hlavně místní, často na velké rodinné slavnostní večeře, kdy u sražených stolů sedí třeba dvacet lidí s houfem malých dětí (ty rodilé havajské jsou obzvlášť roztomilé). Oblíbili jsme si tu dokonce jeden stůl pro šest, hned u krbu, jehož teplo se v prosinci docela hodí. Pro jistotu jsme si pár dní předem udělali rezervaci, pokaždé je tu totiž plno. Jídlo bylo vynikající, mají skvělé steaky, malé na průměr ale vysoké, ty si tu dáváme pokaždé skoro všichni, ale já si tentokrát dala cibulačku a kuře v miso omáčce [yaaay]. Pro desert jsme si pak chtěli zajet na právě upečené koblihy do Krispy KremeKahului. To je tu naše skoro každodenní klasika – lince na smažení nejrůznějších druhů koblih bych možná měla věnovat zvláštní kapitolu blogu (není divu, že je jedí policajti v každém americkém filmu). Ale měli přes svátky zavřeno, tak jsme jeli zpátky na hotel … kde jsme našli dárky od Ježíška!

Even though we did not have a normal Christmas tree, we found so many presents for all of us, specially wrapped in a Santa’s sack! Oh, by the way, our tree was a handmade product by mom, from sticks she found on the beach [haha]. We always traveled with foldable tree, but this year’s tree is definitely a winner:)[yaaay] While unpacking, we listened to Czech carols from Youtube and ate some candy, for which we have stopped along the way at the supermarket. It was not typical small vanilla croissants or gingerbread, but at least we tried something else:) Although we didn’t celebrate our traditional way, we had a wonderful Christmas that we spent as a family all together, in joy, love and comfort. Ou, and we got to unpack presents on Christmas Eve, while others, as it is common in America, wait until the next morning!


I když jsme neměli normální vánoční stromeček, našli jsme velkou nadílku pro každého z nás, speciálně zabalenou v Ježíškově pytli! Jo, mimochodem, náš stromeček byl vlastnoruční Mamínčin výrobek ze dřívek, co tu našla na pláži [yaaay]. Vždycky jsme na Vánoce cestovali se skládacím stromečkem, ale to už půjde stranou po letošním výrobku, který nám donesl přející večer! Během rozbalovaní samozřejmě nechyběly české koledyYoutube a cukroví, pro které jsme se po cestě stavili v supermarketu. Nebyly to sice typické rohlíčky ani perníčky, ale alespoň jsme zkusili něco jiného:) I když jsme neslavili naším tradičním způsobem, měli jsme krásné Vánoce, které jsme oslavili všichni pohromadě, v radosti, lásce a pohodičce. Mimochodem, heč heč, my jsme si rozbalovali dárečky už na Štědrý den, zatímco ostatní místní, jak je tu zvykem, až druhý den ráno!

I hope you enjoyed the holidays and post Christmas atmosphere, because it’s almost New Year’s Eve, and that comes with new experiences in 2017! By the way, do you have any resolutions? If it’s not a secret:) So nice rest of the day, and happy New Year!:)


Doufám, že jste si taky užili svátky i povánoční pohodičku, protože tu máme Silvestra a Nový rok, a vzhůru za novými zážitky v roce 2017! Mimochodem, máte nějaké předsevzetí? Jestli to tedy není tajný:) Tak krásný zbytek dne, a šťastný Nový rok!:)

Napsat komentář