Hollywood Studios (Disney – Rock’n Roller, Tower Hotel)

The third day, almost the last, in Disneyworld was dedicated to Hollywood Studios (when I was here for the first time, it was called the MGM Studios, but they renamed it for some reason). From the title, it’s clear that the park is all about Hollywood movies [yaaay], so fun-fun stuff! The entrance to the park is followed by Hollywood Boulevard, it looks just like real LA, where you can browse several shops, buy souvenirs or snacks, or just admire great architecture and amazing details! As in real Hollywood, sidewalks have Hollywood starsstar names. The sidewalk leads to a replica of the Chinese Theatre – famous for its annual Oscars (its now awarded in neighboring Kodak Theater, part of a complex with Loews hotel, but I’ll talk about that one in other post).


Na předposlední den v Disneyworldu jsme si nechali park Hollywood Studios (když jsem tu před lety byla poprvé, jmenoval se MGM Studios, ale pak ho z nějakého důvodu přejmenovali). Už podle názvu je jasné, že v něm jde hlavně o filmy z Hollywoodu, podle kterých je park vytvořen [yaaay]. Na vstup navazuje Hollywood bulvár, kopie toho ze skutečného Hollywoodu, na kterém si můžete prohlédnout a koupit suvenýry a občerstvení nebo jenom občíhnout skvělou architekturu. Samozřejmě na chodníku nechybějí hollywoodské hvězdy se jmény slavných herců a zpěváků, je tu i replika Čínského divadla, kde se v losangeleském Hollywoodu po léta předávali Oskaři. (Ti se teď udělují v sousedním Kodak Theateru, který je součásti komplexu s hotelem Loews, ale tam vás vezmu zase někdy příště).

This place was our first stop for The Great Movie Ride attraction, showing you the best pieces of film’s classics. It was nothing boring, but an actual live performance – going through replicas of movie scenes, so you had the feeling that you are really present in the movie!


V divadle jsme si zaskočili na atrakci The Great Movie Ride, kde můžete sledovat ty nejznámější kousky z filmové klasiky. Lodička projížděla replikami a kulisami filmů, takže jste měli pocit, že jste opravdu přítomni ve filmu!

Speaking of filming, a little farther was several times a day, a live performance of Indiana Jones – and it was amazing! The show was based on popular scenes from the Raiders of the Lost Ark movie, so we, the viewers, got to see how everything works during filming and the whole planning stage! The performance was based on stunts along with lots of pyrotechnics. The whole crew showed us how filming works, particularly the heavy scenes, which was incredible (and dangerous)! It was not only amazing, but also informative to see how these art pieces are actually formed and what has to happen to make a great movie:)! I myself studied film in school, so I was particularly interested:)


O kus dál bylo živé představení Indiana Jonese, a jedním slovem – úžasný! Je složené z populárních scén z filmu Dobyvatelé ztracené archy, takže jsme viděli, jak všechno ve filmu funguje – dokonce z publika vybrali pár lidi na kompars! Představení bylo založené na kaskadérských kouscích spolu se spoustou pyrotechniky. Průvodce představením a celý štáb nám ukazovali, jak se natáčejí obzvlášť těžké scény, což bylo fakt skvělý (a nebezpečný)! Hlavně to bylo vtipně vymyšlený, dělali si z diváků srandu, předstírali, že zmlátili jednoho dobrovolníka z komparsu a podobně. Mně to přišlo i docela poučný – vidíte, jak vlastně tyhle kousky vznikají a jak to při filmování probíhá (pořád se tam hýbalo s kulisami)! Sama jsem ve škole studovala film, takže mě to obzvlášť zajímalo:)

Upon entering the park, except for the Chinese Theatre, you can notice a tall, pretty weird-looking Hollywood Tower Hotel (which makes screaming sounds every few seconds)! I don’t want to spoil anything, but this attraction cannot be missed! Well, I guess you are not going to visit Florida because of this, so I can tell you a bit more about it [yaaay]. It’s a haunted house based on an old movie The Twilight Zone, where you fall (sitting in an elevator) from 13th floor [muahaha]! It’s really unexpected, I went on this attraction several times in other countries around the world, and I must admit, I felt a bit uncomfortable and frightened! Enchanted hotel from the thirties that became mysterious and terrifying…I already felt weird vibes just by waiting in line, you pass by remote reception, freaky hall, and a spooky basement. I didn’t tell Jirka anything, I didn’t want to spoil the surprise, but then I though to myself, what if he actually passes out…? So, once we got to the end of the line, just before entering the elevator: “Jirko? Well…it…kind of…free falls…”. Jirka: “WHAAAT?”., an employee: “Please, sit in the first row!”. Well, the elevator door is closes, you pass by dark, spooky hotel rooms, and the vertically fly up and down, several times, with a great view over the park (once you fly up – a huge window opens so you can see outside). Well, you free fall from the 13th floor. Your stomach kind of leaves your body behind, but we made it, alive and happy! We almost sat on-squished our sunglasses, if we weren’t buckled up, we would be face in, into the ceiling.


Na začátku parku si kromě Čínského divadla všimnete vysoké a docela divně vypadající budovy s nápisem Hollywood Tower Hotel, odkud každých pár sekund vycházejí strašidelné zvuky. Nechci nic prozrazovat, ale tuhle atrakci nesmíte vynechat! No dobře, dobře, hned sem kvůli tomu asi nepojedete, takže trošku prozradím. Je to strašidelný dům, atrakce podle starého filmu The Twilight Zone, kde s vámi nečekaně spadne výtah ze 13. patra [muahaha]! Na tuhle atrakci jdu v každém Disney parku, kde jsem po světě byla a kde ji mají, navštívila jsem ji už mockrát, většinou jdeme i několikrát za sebou, pokaždé se mi líbí a současně jsem z ní docela nesvá:) Zakletý hotel ze třicátých let, kde se kdysi dávno stalo něco tajemného a děsivého…Tíseň na vás padne už při čekání ve frontě, která prochází kolem opuštěné recepce, halou, a pak strašidelným podzemím hotelu. Jirkovi jsem předem nic neřekla, nechtěla jsem ho připravit o překvapení, ale pak jsem si uvědomila, co kdyby sebou fakt seknul…? Takže na konci fronty těsně před nástupem na atrakci: „Jirko? Ono to vlastně … tak jako … spadne…“. Jirka: „COOO?“, zaměstnanec: „Prosím, usaďte se do první řady!“. Dveře výtahu se zavírají, rychlá jízda ve tmě kolmo nahoru (sedíte přitom ve vozejčku), tam se v ukrutný vejšce těsně před vámi otevře obrovský okno, před sebou máte výhled na celý park, a pak najednou – volný pád o třináct pater dolů! Žaludek samozřejmě na chvíli jakoby opustí vaše břicho a dolů vás následuje se značným zpožděním. Ale přežili jsme to, zdraví a šťastní [haha], akorát jsme si skoro rozsedli brejle, protože jsme fakt na pár sekund letěli (kdybychom nebyli zachycený o pás, už jsme přimáčknutý na stropě). 🙂

Well for the more adventurous types, who just laughed after spooky elevator fall (you know, it’s a piece of cake), will appreciate Rock’n Roller Coaster! Great, fast track, turning upside down at a tremendous speed! Unfortunately, this corresponds to its demand – a huge queue of over 120 minutes, so we luckily arranged Fastpasses few days before, over the phone app, so we didn’t end up waiting for that long! For me, its definitely the best ride out of the whole park! Plus, we asked for the first row (like always)[haha]!

I won’t lie, once we got out, we did have floppy legs, so we took it easy and visited Star Wars area, even though we didn’t ride any attraction – there was a terrible queue (great success – don’t go Florida during Easter)! [haha] Well, we’ve been on plenty of other rides, so we didn’t regret anything.


Pro odvážnější, kteří by se po pádu výtahu jenom zasmáli (protože je to pro ně brnkačka), je vhodná Rock’n Roller Coaster! Skvělá, rychlá dráha, která se s vámi točí vzhůru nohama při obrovské rychlosti! Bohužel tomu odpovídá zájem – obrovská fronta přes 120 minut – my jsme si ale naštěstí předvídavě zařídili přes mobil dopředu předbíhací Fastpass, takže jsme tak dlouho nečekali. Za mě určitě nejlepší atrakce celého parku! A ještě jsme si k tomu řekli o první řadu! [wohoo]

Po vystoupení se nám ještě trošku motaly nohy, a tak jsme vyrazili okouknout areál Star Wars, ale atrakci jsme už nestihli, i tam byla hrozná fronta! (To byl taky nápad, jet na Floridu do parků na Velikonoce!) I tak tu ale bylo co prohlížet a milovníci Hvězdných válek by tady byli u vytržení.

You can certainly experience several other rides than the ones I mentioned. We tried almost all, but than again, we couldn’t be bothered to wait several hours (and who knows, maybe we will be back again?) In any case, we had an incredible day, tried wild rides, and next post will be all about our last day in Disney, Animal Kingdom.


V parku je samozřejmě mnohem víc atrakcí než jen ty, o kterých jsem se zmínila. Většinu jsme jich stihli – a třeba tu nejsme naposledy? 🙂 V každém případě jsem si předposlední den v Disneyworldu skvěle užili – a příště si můžete přečíst něco o našich zážitcích z parku Animal Kingdom, kam jsme zamířili hned následující den!:)

4 thoughts on “Hollywood Studios (Disney – Rock’n Roller, Tower Hotel)

Napsat komentář